Allt fler tjänar en miljon – stor inkomstökning i Vellinge

Över 120 000 deklarerade en inkomst över 1 miljon 2020

Antalet deklarerade miljoninkomster steg under 2020 med 8 % jämfört med 2019 enligt statistik från SCB.

Läs mer här och se hur många som tjänar mer än en miljon i din kommun.

Störst ökning av genomsnittsinkomsten i Vellinge

Vellinge kommun hade den största ökningen av jämförbara inkomster under 2020.

De deklarerade inkomsterna steg med 8% till i genomsnitt 600 000 kronor vilket placerar Vellinge på 7:e plats i inkomstligan.

Danderyd ohotad etta på inkomsttoppen

I Danderyd deklarerar 15,6% av befolkningen en inkomst på över en miljon kronor. Även om inkomsterna var oförändrade jämfört med 2019 är Danderyd fortsatt ohotad etta med en genomsnittsinkomst på 917 000 kronor.

Fil.Kand Nationalekonomi, MSc Economics

Publicerad i Uncategorized