Genomsnittsinkomst för alla löntagare

Vad är genomsnittslönen i Sverige?

  • Lönearbetare tjänade 2016 i genomsnitt 32 000 kronor.
  • Medianlönen 2016 var 30 000 kronor.

Hur mycket tjänar en höginkomsttagare?

  • Höginkomsttagare definieras som den tiondel av befolkningen som tjänar mest.
  • En tiondel av befolkningen hade 2015 en bruttolön som var högre än 45 000 kronor i månaden.

Hur lite tjänare en låginkomsttagare?

  • Låginkomsttagare definieras som den tiondel av befolkningen som tjänar minst.
  • En tiondel av befolkningen hade 2015 en bruttolön som var mindre än 22 000 kronor i månaden.

 

Publicerad i inkomst, kreditvärdighet, Lån Taggar: , , , ,