Hur räknar banken ränta på lån?

  • Hur sätter banken räntan på ett lån?
  • Hur beslutar långivaren om räntan?
  • Vad är effektiv ränta?
  • Hur beräknas räntan

Hur räknar banken på lån?Hur sätter banken räntan på ett lån?

Räntan är priset på pengar och i de flesta fall den viktigaste faktorn för hur mycket det kostar att låna pengar. Räntan på pengar som banken lånar ut återspeglar hur riskabel banken tycker att en låntagare är.

Banken tar ut en högre ränta från vissa kundgrupper för att skydda sig själv från förluster. Den ränta som betalas ovanpå marknadens pris på pengar och det påslag som konkurrensen mellan andra banker medger kan därför ses som en försäkringspremie. Banken låter låntagarna betala för en försäkring för att täcka förluster från kunder i det gemensamma kollektivet av kunder.

Hur beslutar långivaren om räntan?

Riksbanken och marknaderna påverkar utgångspunkten för låneräntor men den som har störst betydelse för låneräntan är individen själv. Vad du arbetar med och var och hur du bor kan göra skillnad. Här är några av de faktorer som påverkar räntan på lån;

  1. Lokala förutsättningar: utlåningsmiljön i din lokala marknad kan innebära att utlånginsräntan blir antingen högre eller lägre än det nationella genomsnittet. Den som är bosatt i en kommun med ansträngd arbetsmarknad och är sysselsatt i en osäker bransch kan räkna med högre ränta eller bli nekad lån helt och hållet.
  1. Din kreditvärdighet: eftersom din kredit värdering är ett mått på hur tillförlitliga är du sannolikt att vara, och den representerar hur ansvarar du är med kredit, det är en stor del av din ränta. Om du har en hög kredit värdering, är du sannolikt att belönas med en lägre ränta, eftersom du kommer att uppfattas som en lägre risk för fallissemang.
  1. Handpenning/storlek på lån: hur mycket du lägger initialt kan påverka din ränta. Om du betalar en stor handpenning vid exempelvis ett bilköp blir räntan lägre.
  1. Längden på lånet: desto längre in i framtiden lånet löper desto fler händelser kan inträffa på vägen. Lån på längre perioder har därför oftast högre ränta än kortare lån. Ett treårigt billån är i allmänhet billigare än ett lån på sex år. Ett bostadslån med rörlig ränta är också billigare än ett fast lån med lång löptid.
  1. Typ av ränta: I de flesta fall innebär rörlig ränta lägre ränta än ett med fast ränta. En del låntagare föredrar lån med fast ränta eftersom det är förutsägbart och inte medför oro för höjda lånekostnader i framtiden.

Alla ovanstående faktorer kombineras, oftast med någon form av datoralgoritm, för att komma fram till den ränta som kunden erbjuds.

Vad är effektiv ränta?

Enligt myndigheternas riktlinjer ska svenska banker och kreditgivare informera låntagare om räntekostnaden med effektiv ränta. I den effektiva räntan ingår ränta på lånet plus alla andra kostnader uttryckt i procent per år.

Hur beräknas räntan

Om du lånar 100 000 kronor från en bank i ett år och betalar 6000 kronor i ränta för det året, är räntan 6 procent. Här är beräkningen:

Ränta på ett lån = räntekostnad/lånets storlek = 6000/100 000 = 6 procent

Antag att banken tar en aviavgift på 25 kronor för varje månadsbetalning av räntan.

25 * 12 = 300 kronor

Den totala kostnaden för lånet är nu 6 000 (ränta) + 300 (avgifter)

Den effektiva räntan blir då 6300/100 000 = 6,3 %

Fil.Kand Nationalekonomi, MSc Economics

Publicerad i banker, kreditvärdighet, räntor Taggar: , , ,