Hur stora skulder har svenska folket?

Hur mycket lånar Sverige?

Den låga räntan har satt ordentlig fart på tillgångspriser och svenska folket lånar som aldrig förr.

Summan av alla lån var 2019 över 10 biljoner kronor (10 000 000 000 000).

Sveriges skulder i miljarder kronor

  • Icke finansiella bolag 5 789
  • Offentlig sektor 1 761 915
  • Hushåll 4 449 983
  • Totalt 10 239 227

Bostadslån i förhållande till BNP

Den starka lånetillväxten kan illustreras med hushållens lån i förhållande till BNP. För varje år sedan mitten av 90-talet har skulderna växt snabbare än den samlade ekonomin, det vill säga den produktion som ska betala hushållens, företagens och den offentliga sektorns samlade lånekostnader.

Hushållens totala skuldkvot (andel av disponibla inkomsten) uppgår till över 200 %.

Svenskar har näst mest skulder per capita

Efter Danmark har Svenskarna mest lån per invånare i Europa.

svenska lån

Källa: SCB Svenskar har näst mest skulder

Fil.Kand Nationalekonomi, MSc Economics

Publicerad i bostadsbubbla, inkomst, statistik, svenska skulder