Vad är en normal ränta?

Utan att komplicera frågeställningen för mycket får ni här ett enkelt och rakt svar på vad som för svenska förhålladen är en ganska normal ränta.

Att riksbankens reporänta är minus är ungefär lika normalt som när marginalräntan var 500%

Så finns det då ett ränteläge som är normalt?

Räntan är det pris vi betalar för pengar.

Räntan på lång sikt är en funktion av människans egen uppfattning om vad det ska kosta att låna pengar.

Vi vill ha betalt för att låna ut pengar och få ränta på banken – allt annat vore konstigt.

Realräntan (ränta – inflation) som enligt flera psykoekonomiska utredningar kommit fram till är på lång sikt ungefär 3 %.

Eftersom ekonomi är en funktion av människors beteende och förväntningar om framtiden är det där vi bör hamna för eller senare.

Svensk Normalränta

Vi bortser från olika nutida förklaringsmodeller till vanormal räntarför räntan är så låg (globalisering, produktivitet etc).

Låt oss se det ur ett historiskt perspektiv istället.

Normal ränta enligt långuide.se datakörning blir följande;

(Månadsvis genomsnitt av riksbankens styrränta sedan 1856)

Genomsnittsränta: 5 %

Medianränta: 4.5 % (1900 observationer)

Svensk normalränta = 4.75 %

Sist riksbankens styrränta var 4.75 % kostade det så här mycket att låna till sin bostad hos Swedbank;

Rörlig ränta 6,35%

Bunden ränta 5 år: 7,95%

Det kan vara en bra riktlinje för att beräkna hur mycket boendet kommer att kosta på lång sikt.

Källor

https://www.riksbank.se/sv/Riksbanken/Forskning/ Daniel Walderström (Riksbanken)

https://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Sok-rantor-och-valutakurser

https://hypotek.swedbank.se/rantor/historiska-rantor/historik-bostadrantor-1996-1997/index.htm

 

Fil.Kand Nationalekonomi, MSc Economics

Publicerad i räntor, reporänta Taggar: , , , , ,