Vad är en normal ränta?

Normal Ränta

Utan att komplicera frågeställningen för mycket får ni här ett enkelt och rakt svar på vad som för svenska förhållanden är en ganska normal ränta.

En normal styrränta är 4,75 %

Vad menar vi med ett normalt ränteläge ?

Vi definierar här en ”normal” styrränta som en nivå som både i genomsnitt och i frekvens varit historiskt mest förekommande det vill säga vanligast. Både den genomsnittliga styrräntan och medianvärdet (månadsdata för 160 år) hamnar omkring 4,75 %. Det är vårt bästa svar på vad som är en normal ränta.

En ränta nära 0 % eller 500 % är långt ifrån normalt, det är exceptionella undantag.

Styrränta 1988 – 2022

Svensk Normalränta

Normal ränta

Vi bortser från olika aktuella förklaringsmodeller till varför räntan tillfälligt varit extremt låg (globalisering, produktivitet etc).

Istället undersöker vi riksbankens styrränta ur ett långt historiskt perspektiv.

Normal ränta blir då enligt långuide.se databehandling;

(Månadsvis genomsnitt av riksbankens styrränta sedan 1856)

Genomsnittsränta: 5 %

Medianränta: 4.5 % (1900 observationer)

Svensk normalränta = 4.75 %

Sist riksbankens styrränta var 4.75 % kostade det så här mycket att låna till sin bostad hos Swedbank;

Rörlig ränta 6,35%

Bunden ränta 5 år: 7,95%

Det kan vara en bra riktlinje för att beräkna hur mycket boendet kommer att kosta på lång sikt.

Vad blir räntan i framtiden?

Om den nuvarande höga inflationen kompenseras med motsvarande löneökningar kan den höga inflationen bita sig kvar under många år. Det mest troliga är därför att Riksbankens styrränta under de kommande åren kommer att röra sig mot en helt normal räntenivå kring 5 %.

Källor

https://www.riksbank.se/sv/Riksbanken/Forskning/ Daniel Walderström (Riksbanken)

https://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Sok-rantor-och-valutakurser

https://hypotek.swedbank.se/rantor/historiska-rantor/historik-bostadrantor-1996-1997/index.htm

Fil.Kand Nationalekonomi, MSc Economics

Publicerad i räntor, reporänta Taggar: , , , , ,