Hushållens löner och lån

Lån och löneutveckling

Sedan 1998 har hushållens lån ökat dubbelt så snabbt som inkomsterna. Summan av konsumtions- och bolån var vid utgången av 2018 fem gånger större än för 20 år sedan.

I December 2018 uppgick hushållens lån hos svenska monetära finansinstitut (MFI) till 4 000 miljarder kronor. Det är en ökning med 200 miljarder kronor på ett år.

Bolån stod för 80 % av de totala lånen med en tillväxttakt på 5,6 %,
konsumtionslån ökade med 8 %.

Svenska lån i förhållande till BNP

Svenska folket är ett av världens högst belånade, lånen motsvarar idag 90 % av BNP.

Svenska hushållens lån i procent av BNP