Medelinkomst inklusive arbetsgivaravgift 2019

Klicka på ett län i kartan!
Riket
Sverige

589 933

94 263
Stockholms Län
Stockholm

681 578

48 992
Västerbottens Län
Västerbotten

546 423

1 046
Dalarnas Län
Dalarna

533 350

955
Uppsala Län
Uppsala

588 233

3 128
Södermanlands Län
Södermanland

549 588

1 295
Östergötlands Län
Östergötland

562 045

2 515
Jönköpings Län
Jönköping

537 525

1 585
Kronobergs Län
Kronoberg

543 334

968
Kalmar Län
Kalmar

528 399

770
Gotlands Län
Gotland

510 615

148
Blekinge Län
Blekinge

545 639

631
Skåne Län
Skåne

577 253

10 864
Hallands Län
Halland

576 358<

2 517
Västra Götalands Län
V Götaland

588 233

11 873
Värmlands Län
Värmland

535 065

933
Örebro Län
Örebro

545 860

1 261
Västmanlands Län
Västmanland

562 044

1 608
Gävleborgs Län
Gävleborg

539 781

1 037
Västernorrlands Län
V Norrland

546 423

892
Jämtlands Län
Jämtland

519 954

356
Norrbottens Län
Norrbotten

553 549

889

Lönekostnad inklusive arbetsgivaravgift 31,42 %. 20-64 år med minst lägst avtalad heltidslön 220tkr/år. Alla län utom Stockholm, Jämtland, Kalmar och Gotland har en genomsnittlig inkomst om 90 - 110 % av genomsnittet för riket. All statistik från SCB statistikdatabas uppdaterad: 2021-01-27

Lönebarometer

Jämförelse Svenska löner

Lönekostnaden är i normalfallet alltid minst 31,42 % högre än vad som framgår av lönespecifikationen. Till det kommer ofta pensionsavtal och andra förmåner som betalas av arbetsgivaren. I till exempel Danmark dras sociala avgifter direkt från lönen.

För att jämföra svenska lönekostnader med andra länder måste arbetsgivaravgiften inkluderas.

Arbetsgivaravgift i jämförbara ekonomier

Danmark 1,33 % Tyskland 12,98 % Storbritannien 12,47 % Norge 14,1 % Finland 20,7 % Sverige 31,42 % Frankrike 47,13 %