Medelinkomst 2020 Växjö

växjö

431 263

717
 Kronobergs-län

20-64 år 220+

Lönetrappan Växjö


Andel 20-64 år

Inkomstfördelning Växjö 20-64 år

Nolltaxering
> 300 tkr
300-400 tkr
400-500 tkr
500-600 tkr
600-800 tkr
800-1000 tkr
> 1 mkr