Medelinkomst 2019 Hallsberg

hallsberg
394 702
Medelinkomst

Miljonlön
33
Personer
Örebro län
20-64 år 220+

Lönetrappan Hallsberg


Andel 20-64 år

Inkomstfördelning Hallsberg 20-64 år

Nolltaxering
> 300 tkr
300-400 tkr
400-500 tkr
500-600 tkr
600-800 tkr
800-1000 tkr
> 1 mkr