Medelinkomst 2019 Söderköping

söderköping

417 026

51
Östergötlands län

20-64 år 220+

Lönetrappan Söderköping


Andel 20-64 år

Inkomstfördelning Söderköping 20-64 år

Nolltaxering
> 300 tkr
300-400 tkr
400-500 tkr
500-600 tkr
600-800 tkr
800-1000 tkr
> 1 mkr