Medelinkomst 2019 Kinda

kinda

399 444

18
��sterg��tlands-l��n

20-64 år 220+

Lönetrappan Kinda


Andel 20-64 år

Inkomstfördelning Kinda 20-64 år

Nolltaxering
> 300 tkr
300-400 tkr
400-500 tkr
500-600 tkr
600-800 tkr
800-1000 tkr
> 1 mkr