Medelinkomst 2019 Ockelbo

ockelbo

392 596

11
Gävleborgs län

20-64 år 220+

Lönetrappan Ockelbo


Andel 20-64 år

Inkomstfördelning Ockelbo 20-64 år

Nolltaxering
> 300 tkr
300-400 tkr
400-500 tkr
500-600 tkr
600-800 tkr
800-1000 tkr
> 1 mkr