Medelinkomst 2019 Habo

habo
418 180
Medelinkomst

Miljonlön
53
Personer
Jönköpings län
20-64 år 220+

Lönetrappan Habo


Andel 20-64 år

Inkomstfördelning Habo 20-64 år

Nolltaxering
> 300 tkr
300-400 tkr
400-500 tkr
500-600 tkr
600-800 tkr
800-1000 tkr
> 1 mkr