Medelinkomst 2019 Västervik

västervik
396 941
Medelinkomst

Miljonlön
148
Personer
Kalmar län
20-64 år 220+

Lönetrappan Västervik


Andel 20-64 år

Inkomstfördelning Västervik 20-64 år

Nolltaxering
> 300 tkr
300-400 tkr
400-500 tkr
500-600 tkr
600-800 tkr
800-1000 tkr
> 1 mkr