Medelinkomst 2020 Burlöv

burlöv

423 411

144
Skåne län

20-64 år 220+

Lönetrappan Burlöv


Andel 20-64 år

Inkomstfördelning Burlöv 20-64 år

Nolltaxering
> 300 tkr
300-400 tkr
400-500 tkr
500-600 tkr
600-800 tkr
800-1000 tkr
> 1 mkr