Medelinkomst 2019 Lomma

lomma

590 719

819
sk��ne-l��n

20-64 år 220+

Lönetrappan Lomma


Andel 20-64 år

Inkomstfördelning Lomma 20-64 år

Nolltaxering
> 300 tkr
300-400 tkr
400-500 tkr
500-600 tkr
600-800 tkr
800-1000 tkr
> 1 mkr