Medelinkomst 2019 Järfälla

järfälla
464 226
Medelinkomst

Miljonlön
807
Personer
Stockholms län
20-64 år 220+

Lönetrappan Järfälla


Andel 20-64 år

Inkomstfördelning Järfälla 20-64 år

Nolltaxering
> 300 tkr
300-400 tkr
400-500 tkr
500-600 tkr
600-800 tkr
800-1000 tkr
> 1 mkr