Medelinkomst 2019 Kil

kil

402 112

18
Värmlands län

20-64 år 220+

Lönetrappan Kil


Andel 20-64 år

Inkomstfördelning Kil 20-64 år

Nolltaxering
> 300 tkr
300-400 tkr
400-500 tkr
500-600 tkr
600-800 tkr
800-1000 tkr
> 1 mkr