Medelinkomst 2019 Storuman

storuman

379 063

5
Västerbottens län

20-64 år 220+

Lönetrappan Storuman


Andel 20-64 år

Inkomstfördelning Storuman 20-64 år

Nolltaxering
> 300 tkr
300-400 tkr
400-500 tkr
500-600 tkr
600-800 tkr
800-1000 tkr
> 1 mkr