Medelinkomst 2019 Sala

sala

393 868

49
Västmanlands län

20-64 år 220+

Lönetrappan Sala


Andel 20-64 år

Inkomstfördelning Sala 20-64 år

Nolltaxering
> 300 tkr
300-400 tkr
400-500 tkr
500-600 tkr
600-800 tkr
800-1000 tkr
> 1 mkr