Medelinkomst 2020 Hjo

hjo

405 365

31
Västra Götalands län

20-64 år 220+

Lönetrappan Hjo


Andel 20-64 år

Inkomstfördelning Hjo 20-64 år

Nolltaxering
> 300 tkr
300-400 tkr
400-500 tkr
500-600 tkr
600-800 tkr
800-1000 tkr
> 1 mkr