Medelinkomst 2020 Arvika

arvika

406 253

115
v��rmlands-l��n

20-64 år 220+

Lönetrappan Arvika


Andel 20-64 år

Inkomstfördelning Arvika 20-64 år

Nolltaxering
> 300 tkr
300-400 tkr
400-500 tkr
500-600 tkr
600-800 tkr
800-1000 tkr
> 1 mkr