Medelinkomst 2019 Hagfors

hagfors

383 732

20
v��rmlands-l��n

20-64 år 220+

Lönetrappan Hagfors


Andel 20-64 år

Inkomstfördelning Hagfors 20-64 år

Nolltaxering
> 300 tkr
300-400 tkr
400-500 tkr
500-600 tkr
600-800 tkr
800-1000 tkr
> 1 mkr