Medelinkomst 2019 Skara

skara

405 121

60
v��stra-g��talands-l��n

20-64 år 220+

Lönetrappan Skara


Andel 20-64 år

Inkomstfördelning Skara 20-64 år

Nolltaxering
> 300 tkr
300-400 tkr
400-500 tkr
500-600 tkr
600-800 tkr
800-1000 tkr
> 1 mkr