Låna pengar med hög skuldkvot

Debt to income - Skuldkvot

Skuldkvoten är en viktig faktor när en långivare tar beslut om att bevilja ett nytt lån. En hög belåningsgrad leder till en svag kreditvärdighet vilket gör det svårare att få ett lån till en skälig ränta. Om du redan har stora bolåneskulder och behöver ett lån utan säkerhet, låna på internet istället för banken. Försök att hitta en medundertecknare, och välj en längre amorteringsperiod.

Frogtail

FROGTAIL: Ansvarsfull kreditgivning ✓ Enkelt lån upp till 40 000 kronor ✓ Utbetalning till banken redan samma dag ✓ Betalningsanmärkning inget hinder

Svea Ekonomi

SVEA: Amorteringsfritt upp till 12 månader Låna från 2000 – 400 000 kronor ✓ Enkel ansökan ✓ Betalningsanmärkning behöver inte vara ett hinder

Goodcash

GOODCASH: Lån utan säkerhet upp till 30 000 kr ✓ Låna från 5000 kronor till 30 000 kronor ✓ Svag kreditvärdighet, betalningsanmärkning och utmätningsförsök inget hinder.

Ferratum

FERRATUM: Mer än pengar till alla ✓ Beviljar lån till kunder med dålig kreditvärdighet om det om det inte finns skuldsaldo eller betalningsanmärkning yngre än 6 månader.

Monetti

MONETTI: Hur mycket vill du låna? ✓ Lån kan beviljas förutsatt att det inte finns någon skuld hos kronofogden.

Skuldkvot

Långivare är i första hand inte intresserade av hur stora skulderna är i absoluta tal. Det handlar istället om hur stora de är i förhållande till inkomsten. För att beräkna skuldkvoten delas den totala skulden med den disponibla inkomsten (inkomst efter skatt + bidrag). Skulder/Disponibel inkomst x 100 = Skuldkvot (%). Exempel: Med 500 000 kronor i skulder och 250 000 kronor i disponibel inkomst blir skuldkvoten 200 %. Skuldkvot eller belåningsgrad avseende blancolån (lån utan säkerhet) är inte det samma som skuldkvotstaket för bolån. Vid lån utan säkerhet är långivaren mer intresserad av att se hur stor den disponibla inkomsten är efter att alla fasta utgifter och lån är betalda.

Medlåntagare

Det går att förbättra sina chanser odds för att få godkänt på ett lån genom ta med en till person som undertecknar lånet. En undertecknare eller lånegarant lånar inte själv pengar utan garanterar endast att betala långivaren om det blir problem med återbetalningen. Om du har en nära vän eller familjemedlem med ett lågt skuld-till-inkomst förhållande, fråga henne om hon skulle vara villig att underteckna ditt lån. Så länge som din undertecknare har en tillräckligt låg skuldkvot, kan hennes garanti lugna långivare som inte är nöjda med din skuldnivå.

Längre lån

Ju kortare amorteringstid ett lån har, desto högre blir den månatliga betalningen. Du kan ofta välja att sänka din månatliga betalning genom att förlänga lånets löptid och betala tillbaka det under en längre period. Om du kan bevisa att du har tillräckligt med inkomst för att täcka en låg månatlig betalning plus dina befintliga skyldigheter kan långivaren vara mer villig att godkänna din låneansökan. Nackdelen är att du sannolikt kommer att få en högre samlad räntekostnad, och du kommer därför att betala mer för att låna pengar.

Nya aktörer

Om traditionella banker inte är villiga att ge dig ett bra lån, gör en låneansökan med svar direkt hos någon av de många nya aktörerna på kreditmarknaden i stället. Nya långivare kan bevilja cash till personer med hög skuldkvot och även till den som råkat ut för en betalningsanmärkning.

Vad är en bra skuldkvot?

Vi har alla en känsla av att mer inkomst och mindre skulder är bra saker. Men vad är det idealiska förhållandet mellan inkomst och skuld? Om din skuldkvot är för hög, kan ett plötsligt inkomstbortfall lämna dig med ohållbara skuldnivåer. Men att undvika skulder helt och hållet har också nackdelar.

Debt to income

Du vet hur det fungerar. Varje månad ser du hur mycket pengar som har kommit in och högen med räkningar visar hur mycket pengar du är skyldig. Där finns dina återkommande räkningar för saker som mobiltelefon och Internet. Det är de vanliga utgifterna för livsmedel och transporter.

Sedan finns det pengar du spenderar för att betala skulder. Det kan vara bolån, billån, studielån, privatlån eller kreditkort. Finns det månader när du känner att alla dina pengar går till att betala skulder? Det låter som du kan ha en hög skuld-till-inkomst relation (DTI – debt to income). Skuldkvoten är ett tal som uttrycker förhållandet mellan din totala månads skuld och din brutto månadsinkomst.

Belåningsgrad

Varför belåningsgraden är viktig

För varje individ är belåningsgraden ett viktigt nyckeltal att hålla ett öga på. Det beror på att det berättar mycket om hur din ekonomiska situation ser ut. kuldkvoten är ett viktigt mått på din ekonomiska trygghet. Ju lägre den är, desto mindre av dina arbetsinkomster går åt till att betala skulder. Med en låg DTI, kan du sannolikt bättre stå emot dåliga tider och ta risker.

Om du vill ta ett jobb som betalar mindre men som du alltid har drömt om, behöver du inte oroa dig så mycket om en lägre inkomst. Plus, skuld = stress. Ju högre din DTI är, desto mer kan du börja känna det som om du är på ett löpande band, och arbetar bara för att betala av dina borgenärer.

Hushållens löner och lån

Hushållens löner och lån

Sedan 1998 har hushållens lån ökat dubbelt så snabbt som inkomsterna. Summan av konsumtions- och bolån var vid utgången av 2018 fem gånger större än för 20 år sedan.

I December 2018 uppgick hushållens lån hos svenska monetära finansinstitut (MFI) till 4 000 miljarder kronor. Det är en ökning med 200 miljarder kronor på ett år.

Bolån stod för 80 % av de totala lånen med en tillväxttakt på 5,6 %, konsumtionslån ökade med 8 %.

Svenska lån i förhållande till BNP

Svenska folket är ett av världens högst belånade, lånen motsvarar idag 90 % av BNP.

 

Svenska hushållens lån i procent av BNP

Referenser

Riksbanken: Skuldsättning i olika åldersgrupper  

Fil.Kand Nationalekonomi, MSc Economics