Betalningsanmärkning

FLer ordförklaringar

När en fordringsägare som en sista åtgärd vänder sig till kronofogdemyndigheten för att få en skuld fastställd av myndigheten och ta hjälp av statens tvångsmedel för driva in pengarna registreras myndighetens beslut i ett offentligt register.

Alla myndighetsbeslut är offentliga. Kreditupplysningsföretag hämtar löpande in alla beslut som fattas hos kronofogden och sammanställer dataregister över personer som fått skulder fastställda.

En betalningsanmärkning är alltså en notering i ett privat kreditupplysningsregister om att en privatperson eller företag fått ett myndighetsbeslut riktat mot sig om att betala en skuld. Personregister över dåliga betalare efterfrågas av många olika verksamheter och används för att undvika att göra affärer med personer och företag som har ekonomiska problem.

Betalningsanmärkningar är offentliga

Den svenska offentlighetsprincipen innebär att alla beslut som myndigheter fattar är tillgängliga för vem som helst att ta del av. Myndigheter måste vara mycket noga med att följa lagar och bestämmelser eftersom vem som helst kan ta del av och granska de beslut som fattas. Lagen om offentlighetsprincip är till för att stärka medborgarnas ställning gentemot myndigheter.

Om skulden inte betalas i tid

Det är en ganska lång väg en skuld tar från påminnelse via inkasso och slutligen till en betalningsanmärkning. Därför är det allvarligt när en kreditupplysning visar att det finns myndighetsbeslut om obetalda skulder registrerade.

Om man har fått den här typen av anmärkning går det inte att få lån och krediter och det kommer även att bli svårt att teckna till exempel ett mobilabonnemang.

Kreditupplysning ger information om myndighetsbeslut

Kreditupplysningsföretagen sammanställer myndighetsbeslut, inkomstuppgifter och andra personuppgifter och erbjuder sina dataregister som en service till banker och andra långivare so behöver underlag för att kunna fatta beslut om lån och krediter.

Lån med betalningsanmärkning

Det blir automatiskt svårare att låna pengar med betalningsanmärkning eftersom anmärkningen indikerar allvarlig misskötsel av privatekonomin. Bakom det som kallas en anmärkning ligger ett myndighetsbeslut som tagits därför att en privatperson eller företag inte kunnat eller vägrat betala en skuld.

En kreditupplysning kan dock ge information som visar kan används för att skilja på personer som slarvat med en enstaka räkning och de som inte alls har ordning på sin privatekonomi.

Med en kreditupplysning hindras personer som inte har ärliga avsikter att få lån och företag undviker att göra kreditförluster. Personer och företag med för svag ekonomi förhindras att sätta sig i djupare skuld medan de som bedöms ha en framtida betalningsförmåga kan få ett lån trots betalningsanmärkning.

Vem utfärdar betalningsanmärkning?

Kronofogden utfärdar inga betalningsanmärkning de fattar beslut om olika åtgärder för att reglera skulder mellan borgenärer och gäldenärer. Vad vi kallar betalningsanmärkning är en registernotering i ett privat dataregister hos ett kreditupplysningsföretag. Dessa samlar in information från bland annat kronofogdemyndigheten och noterar beslut fattade mot företag och person.

När riskerar man en betalningsanmärkning?

Alla privatpersoner och företag kan bli föremål för en utredning om betalningsansvar om det skickas in en ansökan till kronofogdemyndigheten. Om en skuld inte betalas enligt vad som gjorts upp i ett avtal kan borgenären vända sig till KRF och få skulden fastställd. Även privatpersoner kan vända sig till myndigheten för att få hjälp att driva in skulder.

Vad händer om man får en betalningsanmärkning?

Ett myndighetsbeslut med påföljande notering i olika register är en allvarlig händelse och det skarpaste vapen som kan användas mot en person som vägrar betala sin skuld. Det kan innebära utmätning av lön och hembesök för att ta saker i beslag.

Med en betalningsanmärkning blir det svårt ta lån hos banker, köpa produkter på avbetalning och att få ett hyreskontrakt blir ofta helt omöjligt. Det kommer inte att gå att få ett mobilabonnemang utan deposition och en anmärkning kan även orsaka om man söker vissa ett jobb där hantering av pengar ingår i arbetsuppgiften.

Hur får man en betalningsanmärkning?

Innan en obetald skuld blir registrerad som en betalningsanmärkning har i regel den betalningsansvarige haft lång tid på sig att betala skulden och göra rätt för sig. Om en räkning inte betalas skickas först flera påminnelser om att räkningen är obetald. Om betalning ändå inte kommer in lämnas sedan fakturan över till ett inkassoföretag.

Inkassoföretaget tar över försöken med att få betalt. I det här steget tillkommer en mängd nya avgifter som gör att skulden växer. Inkassoavgift, påminnelse och ränta på skulden gör att en liten skuld snabbt förvandlas till ett allt större krav.

Först när inkassoföretaget gjort ett flertal utskick och även försökt kontakta den betalningsskyldige lämnas ärendet vidare till kronofogden och då blir det riktigt dyrt.

Betalningsanmärkningar finns kvar i tre år

För privatpersoner finns betalningsanmärkningen kvar i tre år efter att den registrerades. För företag tar det fem år innan den stryks under förutsättning att hela skulden är betald.

Hur undviker man att få betalningsanmärkningar?

Bästa sättet att undvika betalningsanmärkningar är att betala sina räkningar i tid. Ibland kan det vara svårt att betala alla räkningar på grund av oförutsedda utgifter eller förlorade inkomster.

Om man inte kan betala sina räkningar i tid är det bäst att ta kontakt med det företag som väntar på betalning och begära att få ett förlängt förfallodatum. Det kan även gå att få tillstånd en avbetalningsplan för att tillsammans med borgenären arbeta för att situationen ska kunna lösas.    De flesta företag är villiga att samarbeta för att fram till en lösning som innebär att skulden blir betald utan inblandning av myndigheter.

Felaktig betalningsanmärkning

Får du ett beslut från kronofogdemyndigheten om ett betalningsföreläggande som är felaktigt ska du genast kontakta KRF och den som gjort ansökan skriftligen med ett daterat brev för att bestrida skulden. Det räcker att skriva ”jag bestrider skulden” för att stoppa processen och sedan inkomma med underlag om varför du inte är betalningsskyldig.

Få veta om du en betalningsanmärkning

Kolla själv hos kronofogden

Vill man veta vilka uppgifter som finns registrerade är det bara att logga in på kronofogdens hemsida med bank-id och se om det finns några beslut fattade mot sig själv.

Ta en upplysning på dig själv

Det går också att ta en kreditupplysning på sig själv genom upplysningsföretag som erbjuder den tjänsten. För att ta reda på vilken information som förmedlas via en kreditupplysning kan du ta en på dig själv. Det spelar ingen roll vem du kontaktar eftersom alla kreditupplysningsföretag har samma information.

Vad gör ett kreditupplysningsföretag

Kreditupplysningsföretag samlar in information från offentliga register för det krävs ett godkännande från datainspektionen. I deras privata register finns uppgifter om alla svenska medborgare över 15 år. Det finns flera rikstäckande kreditupplysningsföretag i Sverige, och sammanlagt har ett tiotal företag tillstånd från datorinspektionen för att sammanställa personregister.

De största kreditupplysningsföretagen

Upplysningscentralen: Frågor och svar om betalningsanmärkning

Creditsafe: När försvinner en betalningsanmärkning?

Bisnode: Vad är en betalningsanmärkning?

Uppgifter som upplysningsföretag sammanställer

  • Myndighetsbeslut av kronofogdemyndigheten efter ansökan från en fordringsägare om att fastställa att en person eller företag är betalningsskyldig för en skuld.
  • Tredskodomar från tingsrätten. En tredskodom är en dom där svarande part uteblivit från förhandling eller inte svarat på en stämning.
  • Rapporterade bankkonton/krediter/hypotekslån
  • Person eller företag i konkurs
  • Offentligt beslut om skuldsanering
  • Obetalda skatter och avgifter som gått till kronofogden
  • Försök till utmätning

Undvik att hamna i register över dåliga betalare

Den bästa metoden för att inte bli utpekad i privata register över dåliga betalare är att betala sina räkningar i tid. Negativa registeruppgifter sätter käppar i hjulen för många vardagliga behov. Det blir svårt att teckna alla typer av avtal som innebär någon form av framtida löfte om betalningar om man är flaggad som dålig betalare.

Skjut upp räkningar och slipp anmärkning

Om man ligger efter med räkningar och är orolig för att åka på en betalningsanmärkning är det bäst att lyfta luren och ringa upp företaget eller inkassobolaget för att få skjuta upp räkningen eller fråga om det går att göra en avbetalningsplan.

Spara alltid avtal

Spara alltid avtal och kontrakt i en särskild mapp eller pärm. Om du får felaktiga krav riktad mot dig måste du kunna visa underlag för att kunna bestrida kravet. Genom att samla alla kontrakt och avtal kan de lätt plockas fram för att styrka ett bestridande.

Att bestrida ett betalningskrav

Om en räkning är föremål för inkasso eller inkasso men är fel ska betalningskravet bestridas. Bestrida betyder att motsätta sig och är det detsamma som att överklaga kravet.

Ansökningsavgift kronofogden

Att ansöka om ett betalningsföreläggande kostar 300 kronor. Den kostnaden läggs på skulden tillsammans med utgifter för eget arbete vilket får krävas tillsammans med skulden och normalt är 380 kronor. När ärendet överlämnas till kronofogden ökar skulden i ett slag med minst 680 kronor