Kreditvärdighet – Få bättre kreditbetyg och UC Score

FLer ordförklaringar

Kreditvärdighet

Kreditvärdighet – att vara värdig att få kredit – är ett mått på ett mått på en individ eller företags förväntad förmåga att kunna betala sina skulder. En person eller företag som sannolikt kommer att fullfölja ett beviljat kreditavtal anses vara kreditvärdig.

Kreditgivarens bedömning av kreditvärdigheten hos en ny kund kan ske på olika sätt, vanligtvis genom en kreditupplysning men även genom en individuell bedömning av kundens förmåga att fullgöra avtalet.

Vad är kreditvärdighet?

Kreditvärdighet är ett mått på betalningsförmågan. Den anger hur stor risken är för att en person eller företag ska få betalningsproblem och därmed bli oförmögen att betala sina lån eller andra skulder.

En hög kreditvärdighet är det samma som en låg risk för att inte kunna betala sina skulder. Det motsatta gäller en låg kreditvärdighet som signalerar en hög risk för svårigheter att betala skulder. För en långivare är dessa uppgifter helt avgörande för om de ska bevilja ett lån

Ett mått på betalningsförmåga

Kreditvärdighet är ett värde på betalningsförmågan och är ett betyg som sätts efter olika kriterier hos ett kreditupplysningsföretag. När en kund ansöker om ett lån eller en kredit vänder sig företaget i regel till ett upplysningsföretag för att ta en kreditupplysning.

Informationen i upplysningen och det betyg som räknats fram för att bedöma kreditvärdigheten avgör om en låneansökan ska godkännas eller inte. Kreditupplysningsföretagen använder många olika data från offentliga register för att sätta ett kreditbetyg.  De tittar bland annat på inkomster, adressändringar och många andra faktorer.

Kreditupplysningsföretag sätter poäng på alla

Den största leverantören av bedömningar av kreditvärdighet är Upplysningscentralen som ägs av de svenska storbankerna. Deras kreditbetyg kallas UC score och är en bedömning av risken för att inte kunna betala skulder som ligger på mellan 0,1% och 100%.

Den högsta kreditvärdigheten hos UC innebär god betalningsförmåga och översätts till en risk på 0,1% att betalningsproblem kan inträffa ett år framåt.

Andra företag som poängsätter vår kreditvärdighet är Creditsafe och Bisnode.

Vilka faktorer avgör kreditvärdigheten?

För att göra en bedömning av risken för att inte kunna betala ett lån sammanställer kreditupplysningsföretaget information från offentliga register. Den används för att göra en statistisk riskberäkning baserad på hur många personer med liknande profil som historiskt har hamnat i betalningssvårigheter.

En viktig faktor är att tidigare skulder, inklusive lån och kreditkortsskulder betalats i tid. Om inga negativa myndighetsbeslut fattats tyder det mesta på det. Men avsaknaden av beslut om tvångsmedel för att driva in en skuld vilket översätts till en betalningsanmärkning är långt ifrån den enda uppgiften som används. Att ansöka om ett lån med betalningsanmärkning sänker avsevärt chansen för ett positivt besked.

Baserat på beteendet hos andra personer och företag med snarlika ekonomiska förutsättningar bidrar en rad faktorer till en persons kreditvärdighet.  Ett beteende som kan sänka kreditvärdigheten är till exempel att ett stort antal upplysningar tagits. Det kan vara resultatet av många låneansökningar och är en negativ indikator.

Används för att förutse framtida betalningsproblem

Med hjälp av historiska data i din kreditrapport kan en statistisk förutsägelse göras om hur troligt det är att du inte återbetalar ett lån. Denna förutsägelse kokas ner till ett kreditbetyg eller en credit score som uttrycks i en poäng eller procentsats.  Ett högt kreditbetyg innebär en låg procentuell risk för att få betalningsproblem.

Underlag för bedömning av kreditvärdighet

Som underlag för att beräkna kreditvärdighet sammanställs information om inkomster, adressändringar, familjeförhållanden, eget företagande, kredithistorik och en mängd andra faktorer.

Flera förfrågningar under en kortare period så inverkar det negativt på kreditvärdigheten då avslag på tidigare ansökningar är en negativ faktor i algoritmen som drar ner resultatet.

Bedömning av betalningsförmåga

Innan en kredit får beviljas måste den som erbjuder krediten göra för sannolikt att kunden har råd med lånet. Ett lån innebär en ny månadsuppgift och därför är givetvis inkomst och tidigare skulder avgörande för möjligheten att kunna klara en räkning till.

Vid ansökan om lån fyller låntagaren i sin inkomst. Den uppgiften verifieras sedan i inkomstregister eller genom ett intyg från arbetsgivaren.

Arbetsgivarintyg

För blancolån kan ett arbetsgivarintyg användas som bevis på en stadig inkomst om uppgiften skiljer sig från den senaste deklarationen. När det gäller hypotekslån måste bolåneinstitutet undersöka din inkomstnivå, månadsskuld och bostadskostnader. Dessa används för att beräkna skuldkvoten som bestämmer hur stort hypotekslån kunden kvalificerar sig för.

Finansiella tillgångar

Förutom, eller i stället för, stadig inkomst (om du till exempel är pensionerad) kan långivare överväga besparingar, fastighetsinnehav, investeringar och andra finansiella tillgångar som visar att du har resurser som kan realiseras för att återbetala ett lån.

Bättre kreditbetyg tar tid

Det tar tid att få en hög kreditvärdighet. Först och främst måste man vara folkbokförd i Sverige, helst på samma adress under minst tre år.  En stabil livssituation och hög inkomst är en säker väg till en hög kreditvärdighet. Statistiskt löper personer som tjänar mycket pengar och lever under ordnade förhållanden en liten risk att plötsligt inte kunna betala sina räkningar.

Strävan efter högre inkomster är en viktig del hos ambitiösa och hårt arbetande individer. Till personer med liten lånar banken gärna ut pengar.

Som en positiv sidoeffekt leder det också till en men att bygga en stark kredithistoria är mindre allmänt förstått. Genom att målmedvetet arbeta för stadiga förbättringar av kreditpoängen får man tillgång till allt bättre lånelösningar. Om kreditvärdigheten har förbättrats är det ofta lönsamt att ta ett billigt hopbakslån för att bli av med dyrare lån som togs när kreditvärdigheten var lägre.

Låg kreditvärdighet ger högre ränta

Genom att tillämpa en strategi som kallas riskbaserad prissättning använder långivare ofta kreditpoäng för att bestämma de räntor de tar ut. I genomsnitt kostar det långivare mer att hantera uteblivna betalningar och obetalda lån bland låntagare med lägre kreditpoäng än det gör för att hantera konton för mindre riskfyllda låntagare med höga poäng. Långivare tar därför vanligtvis ut högre räntor på lån med låg kreditvärdighet och erbjuder bättre lånevillkor till dem med högre poäng.

Kreditvärdighet gynnar dig inte bara när du behöver låna pengar. Att bygga en stark kreditpoäng kan hjälpa till att hantera:

 • Hyresvärdar, som ofta kör kreditkontroller när de bestämmer sig för om de ska hyra dig en lägenhet och hur stor deposition du måste lägga ner.
 • Bilförsäkringsbolag, som kan kontrollera din kreditpoäng när de beräknar premier.
 • Allmännyttiga företag, som ofta utför kreditkontroller innan du får bli kund.
 • Potentiella arbetsgivare , som kan kontrollera din kredit som en del av en bakgrundskontrollen före en anställning.

Du kan visa (och förbättra) din kreditvärdighet genom att bygga upp dina kreditpoäng och upprätthålla solida kreditrapporter – åtgärder som går hand i hand. Vanor som leder till hälsosamma kreditrapporter och främjar förbättringar av kreditpoäng inkluderar:

 • Betala dina räkningar i tid varje månad.
 • Undvika höga kreditkortssaldon, särskilt de som överstiger 30% av kortets lånegräns, vilket kan orsaka minskningar av kreditpoängen.
 • Var noga med att inte öppna nya kreditkonton för ofta, eller att låna pengar du egentligen inte behöver.
 • Hantera en mängd olika lån, inklusive kreditkonton (t.ex. kreditkort) och avbetalningslån (t.ex. blancolån, billån och snabblån).

Vad avgör kreditbetyg

Vad avgör mitt kreditbetyg?

Upplysningsföretag använder olika modeller för att beräkna en poäng eller procentsats som är ett mått på kreditvärdighet. Databehandling av uppgifter i personregister används för att konstruera algoritmer som sätter betyg på alla svenska medborgare.

Modeller för kreditriskberäkning baseras på lång erfarenhet av riskbedömning där beteendeteorier testas mot verkliga data för att kunna erbjuda den mest sannolika uppskattningen av risken för betalningsproblem. Viktiga faktorer   är:

Inkomst

Det avgörande för en långivare är hur stor disponibel inkomst som finns kvar efter att alla nödvändiga utgifter är betalda. Till inkomst räknas löner och inkomst från näringsverksamhet. Andra typer av inkomster kan vara sjukförsäkring, a-kassa, bostads-, barn- eller andra typer av bidrag.

Antal förfrågningar

Ansökningar om lån hos flera olika långivare är en röd flagga för många kreditgivare. Det kan tyda på en ekonomisk situation som sämre än vad som framgår av siffror i en kreditupplysning.

Byte av bostadsadress

Det kan verka konstigt att en faktor i kreditvärdigheten är byte av adress men det har visat sig att personer som ofta byter adress ofta har en ostabil livssituation som kan leda till framtida ekonomiska problem.

Nuvarande krediter och kredithistorik

Beviljade krediter innebär utgifter för ränta och amortering vilket sänker den disponibla inkomsten. Genom att följa hur beviljade kreditbelopp förändrats varje månad går det att se om tidigare beviljade krediter betalas som förväntat.

Anställningsform

Risken för att en person med lång anställning i samma företag och som bott på samma adress i många år ska drabbas av betalningsproblem i närtid är statistiskt sett låg. Det innebär att kreditbetyget blir högt – ett lån kan beviljas.

Livssituation

För en person som precis bytt jobb (igen) är nyskild och flyttat till en annan stad ökar riskerna för att den röriga situationen kan medföra plötsliga utgifter med negativ inverkan på privatekonomin och höjer sannolikheten att en låneräkning får lägre prioriteringsordning eller inte betalas alls.

Vi vet av historisk erfarenhet att unga nygifta par sannolikt kommer att få nya utgifter i form av barn, hus och bil vilket innebär framtida påfrestningar på ekonomin. Det samma gäller för nyskilda. Kostnaden för nytt boende och beteendeförändringar till följd av en ny livssituation ökar risken för riskbeteende och betalningsproblem

Fasta utgifter

Nästan alla har fasta utgifter för sitt boende. Boendekostnaden är nästan alltid den största och vanligaste utgiftsposten.

Den totala boendekostnaden uträknas lite olika beroende på om man äger eller hyr sitt boende (se nedan). Utöver boendet görs schablonberäkningar för personliga utgifter. Varje barn medför ökade kostnader och efter Att ha barn medför kostnader och ju fler barn ju högre kostnader. Genom att lägga samman alla utgiftsposter återstår den disponibla inkomsten.  Det är den del av inkomsten som vi kan använda efter eget gottfinnande och det utrymme som finns för att betala nya utgifter för till exempel ett lån.

Låna pengar utan UC

Det är populärt att söka efter och marknadsföra krediter som lån utan UC. Upplysningscentralen som ägs av storbankerna är den största aktören på marknaden och det företag de flesta stora kreditgivare vänder sig till när de vill få en kreditvärdering via en kreditupplysning.

Genom Upplysningscentralens prominenta ställning på marknaden för kreditupplysningar har många privatpersoner felaktigt fått en bild att företaget är en myndighet och att en kreditupplysning genom UC är något som bör undvikas.

Ett “lån utan UC” innebär att kreditgivaren tar en upplysning från ett annat kreditupplysningsföretag än UC. Uppgifterna som alla är hämtade från offentliga register kommer inte att skilja sig och det är inte alls säkert att det går att låna lätt bara för att ett annat kreditupplysningsföretag levererar registerinformationen

Ansvarsfull kreditgivning för finansiell stabilitet

Kredit får inte beviljas utan kreditprövning. För att säkerställa den finansiella stabiliteten finns det lagar och regler som ska skydda konsumenter och hindra företag från för vidlyftig kreditgivning genom att förhindra kreditgivning till privatpersoner och företag med låg kreditvärdighet.

I ett större perspektiv måste kreditgivning ske under ansvar för att förhindra framtida finansiella kriser som historiskt har drabbat alla samhällsmedborgare negativt oavsett om de själva bidragit till situationen.

Nivå på kreditvärdighet

UC score är ett betyg som visar om kreditvärdigheten är ”Svag, Mindre bra, bra, mycket bra och Utmärkt”

Betyget baseras på en riskprognos och uttrycks som en siffra för att det ska vara lättare att snabbt se vilken nivå kreditvärdigheten ligger på.

Hög kreditvärdighet är god betalningsförmåga

En bra UC-Score indikerar en hög betalningsförmåga. Det innebär möjligheter att handla varor med räntefri avbetalning man blir också erbjuden bättre lån med hög kreditvärdighet.

Förbättra kreditvärdighet

Förbättra kreditvärdigheten för att få bolån

En god kreditvärdighet innebär att det går att ansöka om bättre lån och ökar chansen till ett lånelöfte när man ansöker om bolån. En kund som bedöms ha en lägre risk kan erbjudas lägre räntor och billigare lån.

Det ligger i vårt egenintresse att hålla ordning i privatekonomin eftersom vi aldrig vet när ett bra kreditbetyg kan komma till användning.

Vi kan själv påverka vårt kreditbetyg genom att bli kvitt faktorer som drar ner kreditvärdigheten.

En sak vi kan göra för att förbättra kreditvärdigheten är under vilken anställningsform vi arbetar. Tillfälliga anställningsförhållanden drar ner kreditbetyget. Efter sex månader bör en tillfällig anställning över gå till fast anställning vilket gör den ekonomiskas situationen stabilare och höjer kreditvärdigheten.

Det kan vara en god ide att vänta med att ansöka om ett bolån tills alla negativa faktorer är borta och man kan vara säker på att få en hög poäng på en kreditupplysning.

När bostadspriserna stiger fortare än kreditbetyget kan det ändå löna sig att slå till tidigare än vad som var tänkt och ta ett bolån med låg kreditvärdighet.

Det finns goda möjligheter att med egna åtgärder höja vårt kreditbetyg genom att förbättra vår privatekonomi och öka chansen att få ett bra lån.

Tips för att förbättra kreditvärdigheten

 • Samla ihop lån och krediter
 • Betala alltid räkningar i tid
 • Säg upp krediter som inte används
 • Undvik onödiga kreditupplysningar
 • Ta inte onödiga lån på små belopp
 • Tjäna mer pengar
 • Hitta bättre avtal och sänk fasta utgifter

Kontrollera egen kreditvärdighet

En del av att bygga upp en bra kreditvärdighet är att hålla koll på ditt aktuella kreditbetyg så att du kan arbeta för att förbättra det om det behövs. Övervakning av din kreditrapport och poäng ger dig insikt i dina kreditframsteg och vad långivare ser när du ansöker om ett lån eller kreditkort.

Liksom alla andra former av förtroende kräver en förbättrad kreditvärdighet ansträngning att tjäna ihop med, och ett misstag eller dåligt beslut kan skada det. Det är möjligt att återuppbygga skadad kreditvärdighet över tid, men bättre att vårda och skydda den när du har uppnått den.

Ta kreditupplysning på sig själv

Hos Upplysningscentralen kan vem som helst ta en kreditupplysning på sig själv och kolla upp sin kreditvärdighet via kreditkollen. Tjänsten visar aktuellt kreditbetyg och vilka uppgifter som finns registrerade. Genom Min UC går det att ta reda på sitt kreditbetyg mot en avgift.

En upplysning på sig själv registreras inte och har ingen påverkan på kreditvärdigheten.

Varför spelar min kreditvärdighet så stor roll?

En bra kreditvärdighet öppnar möjligheter för att låna pengar och få krediter för inköp som man inte vill betala på en gång. En hög kreditvärdighet är helt avgörande för att kunna finansiera stora inköp som till exempel en bil eller bostad.

När försvinner en förfrågan till kreditupplysningsföretag

Registrering av en förfrågan till ett upplysningsföretag tas bort ur registret efter ett år.

Varför sänker många ansökningar om lån kreditbetyget?

Anledningen till att många förfrågningar sänker kreditbetyget är att andra personer och företag som sökt många krediter senare fått ekonomiska problem. Den statistiska sannolikheten för att få betalningsproblem ökar alltså med många förfrågningar om lån.