Gotlands län
Medelinkomst 2019

Gotlands län

388 537

148
Gotlands län

20-64 år 220+

Kommuner


20-64 år med minst lägst avtalad heltidslön 220tkr/år.

Alla kommuner Gotlands län

1 GOTLAND388 537
20-64 år 220+

Lönetrappan Gotlands län


Andel 20-64 år

Inkomstfördelning Gotlands län 20-64 år

Noll
> 300 tkr
300-400 tkr
400-500 tkr
500-600 tkr
600-800 tkr
800-1000 tkr
> 1 mkr