Villkor – Långuide.se

Se även – Säkerhetspolicy

§ 1. Webbtjänsten Långuide.se

 • 1.1 Villkor för användning av lån och servicetjänsten Långuide.se meddelas under villkor vilka publiceras offentligt på hemsidan.
 • 1.2 Konsumenttjänsten Långuide.se förbinder sig att följa de villkor som stipulerats.

§ 2. Långuide.se lånar inte ut pengar

 • 2.1 Informationen på hemsidan är tänkt som ett stöd för eget beslut. Långuide.se lånar inte ut pengar. Dessa tjänster handhålls av externa leverantörer.

§ 3. Användaren

 • 3.1 Besökaren är själv ansvarig för de beslut som fattas på grundval av den information som lämnas. Långuide.se kan inte hålla ansvarig för eventuella felaktigheter i användarens beslutsprocess.
 • 3.2 Hemsidan är avsedd för person bosatt i Sverige över 18 år.
 • 3.3 Vi reserverar oss för alla eventuella förfrågningar från minderåriga.
 • 3.4 Användaren får inte ladda upp virus eller på andra sätt manipulera hemsidan,.

§ 4. Ansvarsbegränsningar

 • 4.1 Användandet av hemsidan och materialet som finns på den är helt och hållet på egen risk. Vi kommer inte ta ansvar för förluster eller skador, varken direkt eller indirekt, eller att du på annat sätt blir lidande som resultat av ditt användande av hemsidan, vilket inkluderar men inte enbart begränsas till datorservice eller systemkrasch, tillgångsförseningar eller avbrott.
 • 4.2 Långuide.se kan inte hållas ansvarig för virus orsakade av dataintrång.
 • 4.3 Vi ger inga löften eller försäkringar angående noggrannhet, funktion eller utförande av någon tredje parts mjukvara som används i anknytning till hemsidan.
 • 4.4 Långuide.se friskriver sig allt ansvar för eventuella fel beslut och kan inte hållas ansvarig.
 • 4.5 Information, material och innehåll som tillhandahålls på hemsidan kan ändras när som helst utan förvarning. Villkoren kan när som helst och utan förvarning ändras genom uppdateringar av denna sida.

§ 5. Användares blogg eller hemsida

 • 5.1 Länkar på hemsidan kan leda till andra hemsidor som inte är under vår kontroll, och vi tar inget ansvar för innehållet eller tillgängligheten på tredje parts hemsidor.
 • 5.2 Användaren har rätt att genom länkning från egen hemsida informera om våra tjänster. Detta kräver inte särskilt tillstånd.

§ 6. E-post på internet

 • 6.1 Meddelanden som skickas över internet kan inte med 100 % säkerhet garanteras och all korrespondens sker på egen risk.
 • 6.2 Vår hemsida använder sig av cookies. Cookies är filer som identifierar din dator till vår server.

§ 7. Upphovsrätt

 • 7.1 Allt material på hemsidan skyddas av upphovsrättslagen. För återpublicering krävs tillstånd. Du har rätt att skriva ut material för eget behov.

§ 8.Dataskydd

 • 8.1 Som ett resultat av att utnyttja vår tjänst kan i komma att efterfråga och bearbeta personlig information som vi erhåller av dig när du tillträder hemsidan för att vi ska kunna bistå tredjeparts leverantör med beslutsunderlag.
 • 8.2 Externa långivare kan inhämta kreditupplysning som underlag för beslut om lån.
 • 8.3 Om det är tillämplig och en ansökan lämnas in på Långuide.se skall din låneansökan behandlas med diskretion.
 • 8.4 All information skall behandlas i enlighet med datasskyddsförordningen.
 • 8.5 Personlig information som användaren delger oss kommer inte att spridas till andra länder.

§ 9. Styrande lagar

 • 9.1 Ovanstående villkor skall följa och vara i enlighet med svensk lagstiftning.