Lånet Podcast

Lånet PodcastPremiär för Lånet’s Podcast!

I det första avsnittet diskuterar vi olika låneformer.

Klicka på spelaren för att lyssna.

Fil.Kand Nationalekonomi, MSc Economics