Småföretagslån för aktiebolag

 19 juni 2024

Företagslån

Att hitta bäst företagslån för aktiebolag behöver inte vara knepigt,  det är absolut inte omöjligt och vi kan här rekommendera de bästa kanalerna som med innovativa lösningar kan erbjuda lån utan säkerhet till många företagare som tidigare var utestängda från extern finansiering.

Business är pengar och ett lån kan få fart på affärerna. Storbankerna erbjuder ofta bäst och billigast lån, men de är svåra att få. Banken vill se en stark balansräkning, betydande säkerhet och en lång historik innan de släpper ifrån sig pengar. Men för den som kan visa upp de siffror som banken vill se och inte har allt för bråttom är det oftast det billigaste alternativet.

Innan du tecknar företagslån

Överväg noga innan du tecknar ett företagslån.

När ansökan lämnas in, kommer långivaren främst att granska din kredithistoria, affärsplan och tidigare erfarenhet av att driva verksamheten för vilken lånet avses.

Det ständigt växande onlineutbudet av låneprodukter riktade till företagare kan verka överväldigande, men det är nu enklare än någonsin att få ett företagslån online med en snabb och effektiv process.

Med så många långivare och produkter kan dock urvalskriterier, räntor och totala kostnader variera betydligt. Se till att ditt företags profil stämmer överens med långivarens krav innan du skickar in en ansökan, för att öka chansen till ett positivt besked och ett fördelaktigt låneavtal.

Snabbt företagslån

Många nya långivare erbjuder lån som är utformade för att vara snabba och enkla, för att möta den stora efterfrågan på krediter som ger snabb tillgång till kontanter. Hela processen kan ofta automatiseras och i vissa fall kan pengarna finnas på företagskontot redan samma dag.

Hur snabbt ett lån kan beviljas beror i stor utsträckning på hur väl förberedd du är. Tidigare krävde långivare detaljerad information om företagets omsättning och lönsamhet, men idag kan en personlig borgen ofta räcka för att få en snabb kredit.

Krediter för enskild firma

Vissa långivare riktar sig specifikt till mindre aktiebolag och enskilda firmor. Historiskt sett har småföretagslån varit svåra att få från traditionella banker, då de ofta saknar resurser att noggrant bedöma affärsidéers livskraft och hellre avstår än att riskera problematiska lån. Men med dagens breda utbud av alternativa finansieringslösningar finns det många alternativ även för mindre verksamheter.

Företagslån till aktiebolag med låg kreditvärdighet

Företagslån kan bli dyrare med låg kreditvärdighet, men det är inte omöjligt att få låna för investeringar även om kreditvärdigheten är låg. Flera långivare kan ändå ställa upp om företagets framtida intjäningsförmåga och affärsplan ser lovande ut.

Mot personlig borgen finns många vägar till företagslån med dålig kreditvärdighet genom flera kanaler.

Ett mindre företag med låg kreditvärdighet får räkna med högre lånekostnader. Men det positiva är att många företag kan förbättra sin kreditvärdighet över tid och därmed kvalificera sig för lägre räntor i framtiden.

Det finns nu flera nischbanker som enbart erbjuder företagslån utan extra tjänster och rådgivning. Detta innebär att lån med låg kreditvärdighet är möjliga, även för företagslån. Nya innovativa lösningar innebär mer flexibla kriterier, lägre krav och snabbare utbetalning, även om de ofta är dyrare än traditionella banklån.

Kreditvärdigheten är en av de bästa indikatorerna på vilken ränta du kommer att få betala. Om din kreditvärdighet är låg, kommer du sannolikt att få betala en högre ränta.

Lägst ränta på företagslån

Följande är en ungefärlig uppskattning av de lägsta räntorna på företagslån. Det är dock svårt att förutse vilken långivare som kan erbjuda de lägsta räntorna på företagslån innan ansökan har skickats in för bedömning.

Faktorer som påverkar risk/ränta är bland annat lönsamheten för den bransch företaget verkar i. Risken bestäms också av lånets löptid och vilken säkerhet som kan lämnas.

 • Profil A: Ren personlig och företags kredit, goda vinster, företaget aktivt 5 + år
 • Profil B: Mindre signaler om likviditetsproblem i det förflutna,
 • Profil C: Svag likviditet, sena betalningar
 • Profil A 5 %
 • Profil B 10 %
 • Profil C 20 %

Bäst företagslån

Den digitala utvecklingen har sänkt tröskeln för etablering på marknaden för företagslån. Till alla företagares stora glädje har storbankerna nu äntligen börjat möta verklig konkurrens. Det har lett fram till bättre och billigare företagslån med lägre räntor och flexiblare villkor.

Det finns goda möjligheter för en företagare med en hållbar affärsplan för att hitta det bästa företagslånet och få riskkapital för nya investeringar. Nya digitala lånelösningar och intelligentare bedömningar av företagens framtida kassaflöden och betalningsförmågor är drivande i utvecklingen. Den tekniska revolutionen på lånemarknaden har även gjort företags lån enklare och billigare.

Guide ansökan om företagslån

För långivare är det av största vikt att försäkra sig om att lånet kan återbetalas. Därför kommer de att vilja granska följande:

 • Företagets finansiella poster: Detta inkluderar balansräkningar, resultaträkningar och soliditet. Hur mycket företaget är skyldigt (lån, betalningar etc.) i förhållande till investerat kapital (eget kapital). Ju mer eget kapital företaget har, desto större är sannolikheten att få finansiering.
 • Din personliga ekonomiska bakgrund: Inklusive deklarationer, fordringar/skulder, tillgångar och kreditvärdighet.
 • Din lämplighet som företagare: Arbetslivserfarenhet och utbildning.
 • Eventuell säkerhet: Inventarier och maskiner som kan lämnas som säkerhet.
 • En tydlig affärsplan: Som visar att företaget kommer att generera intäkter.

Förbättra alla problemområden för att ge en så positiv bild som möjligt av ditt företag och maximera chanserna till ett bättre lån.

Affärsplan aktiebolag

Affärsplan företagslån

Nyckeln till att få ett småföretagarlån är en välskriven affärsplan! Om du inte har en affärsplan, måste du skapa en. Planen bör innehålla en detaljerad analys av alla aspekter av ditt företag och dess mål.

Affärsplanen ska visa potentiella långivare hur företaget kommer att tjäna pengar, vilket försäkrar dem om att du kan återbetala lånet. Beskriv i detalj hur mycket pengar du behöver, vad du ska använda varje krona till och när lånet kommer att återbetalas fullt ut.

Affärsplanen måste också innehålla en kassaflödesprognos. Överarbeta inte planen med onödiga uppgifter; långivaren är främst intresserad av siffror, inte av mjuka visioner.

En solid affärsplan ska beskriva hur ditt företag kan bedriva en lönsam verksamhet och bör bestå av följande delar:

 • Innehållsförteckning
 • Inledande sammanfattning
 • Företagsöversikt
 • Marknadsanalys
 • Marknadsföring och strategi
 • Förvaltningsplan
 • Finansiella data

Sätt samman all information i en mapp som ger ett professionellt intryck. Försättsbladet kan gärna ha en bild på din verksamhet med många kunder. Här är en till checklista för företagslån.

Kreditlina till företag

Att ta in nya delägare genom att ge ut nya aktiebrev är ett alternativ och det absolut billigaste sättet att finansiera ett växande aktiebolag.

En kreditlina är ett företagslån till småföretag utan personlig borgen. Det är ditt företag som ansöker och blir ansvarigt för lånet – ingen UC eller andra upplysningar tas på dig som privatperson.

Finansiering för mindre företag har alltid varit besvärlig. Storbankerna är ofta svårflörtade, särskilt med nya företag, och kräver omfattande dokumentation, affärsplan och syfte med lånet noga redovisat. Även om banken godkänner lånet krävs ofta personlig säkerhet för beviljandet.

Nya företagslån till aktiebolag

Nu är det lättare än någonsin att få ett företagslån – och räntan är rekordlåg. Kanske är tiden mogen för en större investering? Nya företagslån erbjuder flexiblare villkor och fler möjligheter att låna för att utveckla verksamheten.

Många nya långivare kan ge lån där banken skulle säga nej. Med algoritmer och artificiell intelligens kan kassaflöden beräknas, vilket ökar lånemöjligheterna för fler företag.

Kapital för tillväxt

Företagslån kan ta tid, en resurs du som företagare ofta inte har då du sannolikt är både VD, ekonomiansvarig och marknadschef i ditt företag. Möjligheten att finansiera en investering är ofta avgörande för ett företags tillväxt. Genom att ansöka om ett företagslån 2021 med direktbesked kan du ha pengar på företagskontot inom några dagar.

Orderfinansiering

En stor order innebär initialt ökade utgifter och företagskassan kan behöva stärkas upp. I ett sådant läge är ett snabbt företagslån en attraktiv lösning. Långivare specialiserade på lån till företag erbjuder enkla finansieringsalternativ för order.

Fler fördelar med nya företagslån

Företag i tillväxt lever sitt eget liv och som ägare är det viktigt att kunna hänga med när efterfrågan kräver investeringar. Tiden med bankoligopol och små möjligheter till extern finansiering för mindre verksamheter är förbi. Nya långivare erbjuder kreativa lånelösningar för att varje företag ska kunna expandera och nå högre höjder.

Företagslån kan användas för allt som rör verksamheten, såsom varuinköp, kapitalinvesteringar och renovering av lokaler. Oavsett om investeringen är långsiktig eller kapital behövs för att överbrygga en ansträngd likviditet, står långivare redo att tillföra friskt kapital.

Företagskredit med snabbt besked

Nya långivare på marknaden erbjuder blixtsnabb hantering av ansökningar och stor flexibilitet i lånebeslut. Det går exempelvis att belåna fakturor och göra dagliga avbetalningar som dras från kortköp. Vid onlineansökan om företagslån behövs ingen dokume

Med en vara eller tjänst som efterfrågas kan det initialt behövas ett kapitaltillskott för att kunna göra lönsamma inköp och investeringar. Den företagare som är sen på bollen riskerar att bli omkörd av konkurrenter som hittat snabbare vägar till finansiering.

Missa inte chansen att kickstarta företaget. Det finns kapital redo för investering i ditt bolag det är bara att skicka in en ansökan och om allt ser okej ut finns pengarna snart redo att användas i verksamheten.

Hjälp med lån till litet företag

För att kunna expandera verksamheten är ett av de stora hindren för ett litet företag svårigheten att hitta tillräckligt kapital för att finansiera tillväxten.

Att få tillgång till krediter för att kunna utveckla sin verksamhet är en av de största utmaningarna för de flesta småföretagare. Många småföretagare vet inte var de kan hitta ett litet företagslån som är lätt att ansöka om och som utbetalas snabbt.

Lån till enskild firma

Den allmänna uppfattningen i företagsvärlden är att endast en liten andel av alla småföretagare vänder sig till sin lokala bank när de är i behov av finansiering. De vet eller tror sig veta att det är hopplöst eftersom affärsbanker ofta inte är intresserade av att låna ut pengar till mindre företag, särskilt fåmansföretag, på grund av risken för kreditförluster.

Den naturliga lösningen för att finansiera ett växande företag borde vara att låna pengar genom samma bank där företagaren har sitt företagskonto. Tyvärr är chanserna för många småföretagskunder att bli beviljade ett lån ganska små, då banker hellre vill tjäna pengar på storföretag eller privatkunder med god ekonomi. Lån till små företag innebär mycket jobb och hög risk för framtida problem för den enskilde banktjänstemannen.

Jämför företagslån

Genom att jämföra företagslån kan du hitta rätt långivare. Det finns många potentiella lånealternativ, men alla företagslån eller långivare fungerar inte på samma sätt – detta gäller särskilt de som opererar utanför den traditionella banksektorn. Varje långivare erbjuder olika villkor, vilket kan göra det svårt att jämföra dem.

När det behövs pengar snabbt kan det vara frestande att ta det första legitima erbjudandet som dyker upp, men det är kanske inte den bästa metoden. För att hitta ett lån som passar företagets behov och ekonomiska situation kan företagaren utnyttja erfarenheten och expertisen hos någon med lång erfarenhet av företagsfinansiering. Om företagets ägare inte kan leva upp till de hårda kraven måste han eller hon undersöka andra alternativ. Ett bra ställe att börja på är en långivare som kan bevilja lån där banken sagt nej.

Ofta kan ett behov av kapital uppstå plötsligt och kräver en snabb lösning. Idag finns flera alternativ beroende på finansieringsbehovet och hur snabbt kapitalet behövs. Naturligtvis kan snabb tillgång till kapital från alternativa långivare vara dyrare än ett traditionellt lån, så det är viktigt att ha en genomarbetad plan för vad lånet ska användas till.

Banker tar kreditupplysningar på småföretagare och bedömer dem enligt samma stelbenta regelverk som privatkunder. Detta innebär att ett bra kassaflöde och en växande omsättning inte alltid räcker för att kvalificera sig för ett banklån. Business lån fäster mindre vikt vid kreditpoäng och studerar istället företagets kassaflöde som grund för kreditbeslutet. Syftet med business lån är att fylla kortsiktiga kapitalbehov och är inte tänkt som ett alternativ till långsiktig företagsfinansiering.

Business lån utan krav på säkerhet, personlig intervju eller krångligt pappersarbete. Deras erfarna lånespecialister arbetar snabbt och effektivt och beviljar lån utan onödig väntan. Har du ett företag som behöver omedelbar finansiering och ingen tid att vänta på bankens långsamma och omständliga hantering? Då är det bättre att skicka in en låneansökan på nätet och få ett snabbt erbjudande om företagslån.

Leta efter rätt långivare

En av bankernas huvuduppgifter är att erbjuda lån till företagens finansiering och möjliggöra investeringar. Men det finns många andra vägar att finansiera ett företag förutom att låna pengar av en bank. Eftersom den bank ditt företag redan har en förbindelse med har bäst insyn i din ekonomiska situation kan den vara antingen din bästa vän eller någon du bör undvika.

Hos Långuide.se hittar du alternativa långivare som kan erbjuda snabba och enkla företagslån.

När banken är för svår

Banker är konservativa och undviker helst att ta risker. Till deras fördel kan dock sägas att om de beviljar ett lån så blir villkoren bra och räntorna marknadsmässiga. Det går att få ett företagslån från den vanliga banken förutsatt att verksamheten och företagets ägare har en bra kreditvärdering, en historik av framgångsrika affärer samt kan erbjuda tillräckliga säkerheter.

Företagskredit – Företagslån

Frågor och svar

Vilka typer av företagslån finns det?

Det finns flera typer av företagslån, inklusive traditionella banklån, kreditlinor, factoring, leasing och mikrolån. Varje typ av lån har sina egna villkor och användningsområden.

Vad är skillnaden mellan ett säkrat och ett osäkrat företagslån?

Ett säkrat företagslån kräver säkerhet, såsom fastigheter eller utrustning, medan ett osäkrat lån inte gör det. Osäkrade lån har ofta högre räntor eftersom de innebär större risk för långivaren.

Hur påverkar företagets kreditvärdighet låneansökan?

Företagets kreditvärdighet är en viktig faktor för långivare när de beslutar om att bevilja ett lån. En hög kreditvärdighet kan leda till bättre lånevillkor och lägre räntor.

Kan jag använda ett företagslån för att starta ett nytt företag?

Ja, företagslån kan användas för att starta ett nytt företag. Det är dock viktigt att ha en stark affärsplan och visa potentiella långivare hur du planerar att generera intäkter och hantera återbetalningar.

Hur lång tid tar det att få ett företagslån?

Tiden det tar att få ett företagslån varierar beroende på långivare och lånebelopp. Online-långivare kan ofta godkänna lån inom 24 timmar, medan traditionella banker kan ta flera veckor.

Vilka dokument behövs för att ansöka om ett företagslån?

Vanligtvis behövs dokument som affärsplan, bokslut, kassaflödesanalys, skattedeklarationer och personlig ekonomisk information för att ansöka om ett företagslån.

Vad är en kreditlina och hur fungerar den?

En kreditlina är en flexibel låneform där företaget får tillgång till en bestämd kreditgräns som kan utnyttjas vid behov. Ränta betalas endast på det belopp som faktiskt används.

Kan jag återbetala ett företagslån i förtid?

Ja, de flesta långivare tillåter förtida återbetalning av företagslån. Det är dock viktigt att kontrollera om det tillkommer några förtidsbetalningsavgifter.

Hur kan jag förbättra mina chanser att få ett företagslån?

För att förbättra dina chanser att få ett företagslån bör du ha en detaljerad affärsplan, stark kreditvärdighet, god kassaflödeshantering och kunna erbjuda säkerheter om möjligt.

Vad är räntan på företagslån?

Räntan på företagslån varierar beroende på långivare, lånets storlek, företagets kreditvärdighet och säkerheter som erbjuds. Generellt ligger räntan mellan 3% och 20%.