Låna pengar med försäkring

21 maj 2024

Låna pengar med försäkring

Att låna pengar med försäkring ökar tryggheten.

Även m vi får låna pengar med låg ränta blir återbetalningen och de återkommande månadsfakturorna snart en stor del av månadens utgifter.

Det är bra att teckna ett lån med försäkring mot oväntade händelser som du kan hitta här på Långuide.se

Många är obotliga optimister och tecknar aldrig några försäkringar eftersom de tror aldrig att just de själva ska drabbas av vare sig arbetslöshet eller sjukdom.

Statistiken talar dock för att nästan alla blir sjuka under en längre tid någon gång under arbetslivet.

Perioder av arbetslöshet är ett trist inslag som tyvärr blivit allt vanligare i den moderna ekonomin för många låntagare.

Det är oansvarigt att inte vara förberedd på oförutsedda händelserna som olyckor, sjukdom eller ofrivillig arbetslöshet och långivare tar tyvärr inte någon större hänsyn till kunder som avstått att teckna en försäkring för att spara in en slant – fakturorna kommer att dimpa ned i brevinkastet som vanligt.
Det är illa nog att förlora hälsan eller jobbet.

Att på grund av lägre inkomst få problem med att betala sina lån kan strö salt i såren.

Lån med försäkringar mot ofrivillig arbetslöshet och sjukdom är en konsumentförsäkring som erbjuds speciellt för personliga blankolån. Försäkringen går under många namn och kallas bland annat; låneskydd, lånebetalningsskydd, betalskydd etc.

Lån med betalningsförsäkring

En betalningsförsäkring träder in och tar hand om betalningen när vissa förutsättningar uppfylls. Det kan vara arbetslöshet, sjukskrivning, sjukdom och även dödsfall.

Dessa försäkringar är utformade för att garantera att lånet betalas varje månad precis som vanligt och tar över betalningsansvaret från försäkringstagaren.

Förutom den sinnesfrid en låneförsäkring ger kan den också medföra vissa fördelar som rabatt på den personliga låneräntan vilket innebär ett lån med lägre ränta.

Lån med försäkring mot arbetslöshet

Sannolikheten för att bli arbetslös skiljer sig åt mellan olika individer beroende på arbetsgivare, anställningsform och många andra faktorer.

Trots det går det inte att veta med säkerhet vad framtiden har i sitt sköte.

Det är alltför många som förlorat sitt jobb som kan vittna om att de trodde att just deras tjänst, företag och arbetsplats var den säkraste som fanns och att risken för att bli arbetslös var obefintlig.

Idag är inte ens anställda i Stat och kommun säkra på att få behålla sina tjänster arbetslivet ut vilket ofta var fallet förr i tiden.

Avbetalningar på lån kan vara en stor del av månadsutgifterna och att plötsligt förlora sin arbetsinkomst kan göra att privatekonomin faller ihop som ett korthus.

Genom att teckna en försäkring i samband med att lånet söks kan åtminstone en betungande utgiftspost plockas bort från hushållsbudgeten om det otänkbara skulle inträffa och någon dag i framtiden jobbet skulle gå förlorat.

Lån med försäkring mot sjukdom

Även den som idag känner sig frisk som en nötkärna, stark och vid bästa hälsa kan i morgon drabbas av ett elakt virus, en allvarlig sjukdom eller en olycka som gör att vertikalläge i sjuksängen blir följden för en längre period istället för att gå till jobbet.

Den allmänna sjukförsäkringen täcker inte all förlorad inkomst och det gäller särskilt för den som blir långtidssjukskriven.

Lån- och kreditgivare kan tyvärr inte ta någon hänsyn till sådana situationer såvida låntagaren inte tagit ett lån med försäkring mot sjukdom.

I så fall träder låneförsäkringen in och betalar månadsavin under den tid inkomsten är kringskuren på grund av sjukdom.

Genom att redan vid ansökningstillfället teckna en försäkring som tar över betalningsansvaret i händelse av sjukdom slipper låntagaren oroa sig över att även ekonomin faller i bitar om hälsan någon gång i framtiden skull vackla.

Avgiften för att försäkra sig om att betalningarna för ett lån

Lån med försäkring mot dödsfall

När en person avlider hamnar alla skulder och tillgångar i dödsboet.

Innan de efterlevande får ta del av arvet måste dödsboet betala alla skulder genom att sälja lösöre, fastigheter och andra omsättningsbara tillgångar. Genom att teckna ett försäkringsskydd går försäkringen in och betalar hela lånet om låntagaren skulle avlida.

Villkor för låneskydd

Ett vanligt avtalsvillkor är att skyddet gäller i 12 månader för arbetslöshet och sjukdom och täcker lånekostnader på upp till 15 000 kronor per månad.

För att kunna teckna lånebetalningsskydd som tar hand om betalningarna vid arbetslös måste låntagaren vara fast anställd eller ha en tidsbegränsad anställning på minst 12 månader.

SEB: Låneskydd

Konsumentverket: SEB: Granskning av lån med försäkringar

Låneskydd är en försäkring om du blir arbetslös eller sjuk

Fil.Kand Nationalekonomi, MSc Economics