28 åringar hade i Juni 2022 i genomsnitt 36 764 kronor på PPM kontot

Född 1994 Saldo på PPM kontot

28 åringar hade i Juni 2022 i genomsnitt 36 764 kronor på PPM kontot

+ 10,09 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1994 gått upp med 3 370 kronor vilket var en ökning med 10,09 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1994


 

Hur mycket har någon som är född 1994 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1994 var i Juni 2022 i genomsnitt 36 764 kronor.

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.