23 åringar hade i Juni 2022 i genomsnitt 9 003 kronor på PPM kontot

Född 1999 Saldo på PPM kontot

23 åringar hade i Juni 2022 i genomsnitt 9 003 kronor på PPM kontot

+ 33,40 %

På ett år har värdet på premiepensionskontot för sparare födda 1999 gått upp med 2 254 kronor vilket var en ökning med 33,40 %.

1:a kvartil Median 3:e kvartil

 

Saldo på PPM född 1999


 

Hur mycket har någon som är född 1999 i premiepensionssparande?

Saldot på premiepensionskontot (PPM) för personer födda 1999 var i Juni 2022 i genomsnitt 9 003 kronor.

Premiepension - PPM saldo efter födelseår

1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
All statistik om premiepension är hämtad från pensionsmyndighetens statistik om sparande i premiepension.