Skuldfinansiering utan säkerhet

24 september 2021

Långuide.se

Skuldfinansiera gamla skulder med ett nytt lån, är det en bra idé?

Du behöver inte sätta dig i personlig konkurs – sanera skulder privat!

Ja såklart! Om det nya lånet är billigare!

Här finns lånet:

"För alla tillfällen och behov"
📈 Från 5.79 %
📅 2 - 15 år
💸 10 - 400 000 kr
Lån Svea Ekonomi
Lån Svea Ekonomi
"Hur mycket får jag låna?"
📈 4.99 % - 22.99 %
📅 1 - 15 år
💸 5 - 600 000 kr
Lån Bank Norwegian
Lån  Banknorwegian
"Flexibilitet när du behöver det"
📈 4.9 % - 19.9 %
📅 1 - 12 år
💸 10 - 500 000 kr
Lån Komplett Bank
Lån Komplett Bank

Skuldfinansieringslån

Genom att ordna ett skuldfinansieringslån förvandlas många långivare till en.

Ett skuldfinansieringslån är ett hopbakslån med en ränta som är lägre än de befintliga lånen. Det minskar månadens utgifter för lån och göra det lättare att återbetala skulderna.

Det finns flera olika namn på lån som används för att samla lån och betala av befintliga skulder. Hopbakslån, samlingslån och konsolideringslån är några.

Det är populärt att samla lån i en betalning för att sanera sin ekonomi men det kan finnas vissa nackdelar. Till exempel kan det kan ge en längre amorteringstid innan skulden blir betalad. Men ett nytt lån för att finansiera gamla skulder är alltid värt att undersöka.

Hur sanerar man skulder?

Skuldfinansiering är en låneform som används av konsumenter för att göra om flera räkningar från olika borgenärer med olika räntor, skuldbelopp och förfallodatum till en enda.

Lösningen kombinerar alla räkningar till en enda skuld, som kan elimineras genom ett skuldhanteringsprogram eller skuldreglering.

Det ger en möjlighet att göra en månatlig betalning – med reducerad ränta och belopp – för att reglera skulden.

Skuldkonsolidering är också kallad hopbakslån eller kreditkonsolidering. Konsumenten kan välja att samla lån med eller utan hjälp av ett lån från en ny långivare.

Metoden är en långsiktig finansiell strategi som hjälper den skuldsatte att komma ur skuld. Vanligtvis tar det 3-5 år för att helt eliminera alla skulder.

Skuldsaneringslån

skuldsaneringslån

För den som på grund av överbelåning befinner sig under ekonomisk press, kan skuldsanering vara ett hjälpmedel för att gräva sig ur hålet, men det finns en risk att saker och ting kan bli värre om fel metod väljs.

Oavsett om du väljer lån, skuldsanering eller skuldreglering, kommer det att ta 3-5 år för att eliminera skulden.

Det är viktigt att den skuldsatte genomgår en beteendeförändring som gör att han eller hon kan betala av skulden och inte falla tillbaks i gamla ovanor.

Det finns negativa påföljder för alla konsumenter som fortsätter vara vårdslösa med utgifter och betalningar.

Ett skuldfinansieringslån kan dramatiskt minska de räntor som betalas på fordringar, men om du halkar efter med de förväntade månatliga betalningarna, kan långivaren dra tillbaks sitt lån och problemen blir då större än tidigare.

Nystartslån

Nystartslån

Om du har en bra relation med din bank går det att göra en förfrågan om att få hjälp med ett nystartslån för att lösa skulder.

Har du fått avslag från din bank? Det går att istället vända sig till alternativa långivare. De tenderar att vara mindre stela vid bedömning av kreditbetyg och andra nyckeltal.

Hur får man ett nystartslån?

När du fått ett positivt besked på ett nystartslån gäller det att bestämma i vilken turordning lånen skall betalas tillbaks. Detta kan med fördel överlämnas till den nya långivaren som gärna tar på sig uppgiften att lösa de gamla lånen.

Vanligtvis börjar man med att betala av lånet med den högsta räntan först. Det kan även finnas lån med lägre räntor som ger dig mer känslomässig och mental  stress (till exempel ett personligt lån som har ansträngt familjerelationer). Börja i så fall med dem.

Potentiella fallgropar

Det finns flera fallgropar konsumenter bör överväga när de överväger ett skuldfinansieringslån.

Förlängd lånetid: din månatliga betalning och räntan kan bli lägre.

Men var uppmärksam på betalningsplanen: om den är betydligt längre att dina tidigare skulder, kanske du betalar mer i det långa loppet.

De flesta skuldkonsolidering långivare gör vinster genom att förlänga löptiden för lånet. Detta gör det möjligt för långivaren att göra en bra vinst även om det tar ut en lägre ränta.

Betala skulder med lån

Betala skulder med lån

Det finns många sätt att fördela de pengar du får loss med hjälp av ett privatlån utan säkerhet.

Ett av de mest populära användningsområden är att betala skulder genom att samla alla lån hos en och samma kreditgivare.

Ett enskilt lån erbjuder ett bra alternativ för personer som kämpar med att göra månatliga betalningar på alltför dyra krediter och skulder.

Du kan betala dina skulder snabbare genom att ta ett nytt och bättre lån.

Lån för skuldsatta

lån för skuldsatta

Den månatliga betalningen på ett nytt större lån är ofta mycket mindre än du tidigare betalade på alla dina utestående skulder. Om du löser gamla skulder så får du inte bara ett billigare lån kan det också förbättra möjligheten att få låna pengar med låg UC.

Detta gäller särskilt om de övriga skulderna berodde huvudsakligen på kreditkortsskulder och de resterande var mycket nära den beviljade kreditgränsen.

Det första steget är att göra en lista över alla dina utestående skulder. Gör kolumner för information om borgenär, resterande belopp, och ränta.

I den sista kolumnen beräknar du det totala belopp som du ska betala på denna skuld löpande varje månad. Enklast är om du har tillgång till Excel eller liknande kalkyleringsprogram.

För att göra detta skriver du bara in utestående skuld, ränta, och månatlig betalning. I många fall kommer du att bli chockad av att se hur mycket alla småkrediter och skulder faktiskt kostar dig.

Skuldsanera utan säkerhet

Du måste veta hur stor varje skuld är så att du vet hur mycket pengar som krävs.

Du vill också komma ihåg de totala kostnaderna i sin helhet. Därför är det mycket viktigt att se till att villkoren för skuldsanering blir bättre.

Om kostnaden är ganska nära eller mer än vad du redan har ska du såklart inte ta ett nytt lån. I ett sådant fall är det bättre att vänta tills det går att få ett bättre bud. Ta därför reda på vad den månatliga betalningen blir.

Detta är ett bra tillfälle att ta en kritisk titt på anledningen till att du har skulder som du har svårt att klara av de månatliga betalningarna för.

Ibland kan orsaken vara en livsförändring som inte kan hjälpas. Men om orsaken är dåliga utgiftsvanor så måste du behandla denna fråga innan du tar ett lån.

Ingenting är sämre än att få igenom en sanering av skulder för att upptäcka sex månader att du på nytt är tillbaks i samma eller en ännu sämre sits.

Situationen kommer då att vara mycket bister eftersom du nu utöver att betala av denna skuld även har ett personligt lån som ska betalas varje månad.

Skuldsaneringslån utan säkerhet

Budget

Varför inte ta en kurs i hushållsekonomi för att lära dig att identifiera områden där du inte använder din inkomst klokt.

Det finns också många utmärkta onlinekurser och informationssidor som kan hjälpa dig. En bra övning är att låta varje familjemedlem skriva ner alla de pengar de spenderar under en veckas tid.

Du kommer att bli förvånad över att se mönstret av utgifter som tömmer din plånbok under denna övning.

Detta är ett utmärkt sätt att få alla familjemedlemmar inblandade i budgetprocessen samt involverade i att hitta bättre sätt att hantera pengar.

Ett skuldsaneringslån men låg ränta kan vara ett bra sätt att eliminera andra typer av skulder om det används på rätt sätt.

Slutsats

Byte av flera lån med ett nytt till ett nytt med en lägre månatlig betalning kan förenkla livet.

Men samla inte lån enbart för att det blir bekvämare.

Och kom ihåg: att bara för att du samlar lån blir du inte skuldfri; enbart bättre vanor kan göra det. Om du kombinerar dina skulder, motstå frestelsen att dra på sig nya igen. Annars kommer du att snart vara i samma sits igen.

Att låna pengar snabbt med låg ränta för att finansiera befintliga skulder är ett smart finansiellt verktyg. Rätt använt så kan det  hjälpa till att snabbare och enklare komma ur en jobbig skuldsituation.

För svåra fall kan kronofogden hjälpa till med skuldsanering det kräver dock att man sätts i konkurs och får leva på miniminivå i fem år.

 

Frågor och Svar

Vad är skuldsaneringslån

Skuldfinansiering innebär att ta ut ett nytt lån för att betala av ett antal lån och konsumentskulder, i allmänhet osäkra sådana. I själva verket innebär det att flera skulder kombineras till en enda, större skuld, oftast med mer gynnsamma villkor: en lägre ränta, lägre månadsbetalning eller båda. Konsumenter kan använda skuldkonsolidering som ett verktyg för att hantera konsumtionslån, kreditkortsfordringar och andra typer av skulder.

Hur fungerar skuldsaneringslån

Det finns flera sätt som konsumenter kan använda för att baka ihop skulder i en enda betalning. En metod är att konsolidera alla sina kreditkortsbetalningar på ett nytt kreditkort - vilket kan vara en bra idé om kortets avgifter är små eller ingen ränta tas för en längre tid - eller att utnyttja ett befintligt kreditkort.

När kan skuldfinansieringslån användas

Teoretiskt sett är skuldfinansiering all användning av en form av finansiering för att betala av andra skulder. Det finns dock särskilda instrument som kallas skuldkonsolideringslån som erbjuds av borgenärer som en del av en betalningsplan till låntagare som har svårt att hantera antalet eller storleken på sina utestående skulder. Borgenärer är villiga att göra detta av flera skäl, bland annat att det maximerar sannolikheten för att få tillbaks lånet från en gäldenär. Dessa lån erbjuds av finansiella institutioner, som banker och kreditföreningar, men det finns också specialiserade skuldkonsolideringstjänsteföretag. Dessa typer av lån inte radera den ursprungliga skulden; de överför helt enkelt alla dina lån till en annan långivare eller typ av lån. Om du behöver faktisk skuldlättnad eller inte uppfyller kraven för lån, kan det vara bäst att undersöka som du kan vara föremål för en skuldsanering istället.

Fördelar med skuldsaneringslån

Lån för att finansiera befintliga skulder är till stor hjälp för människor som har flera skulder, över 100 000 kronor och som får frekventa samtal eller brev från inkassobyråer, har konton med höga räntor eller månatliga betalningar, har svårt att göra betalningar eller inte kan förhandla om lägre räntor på lån. Naturligtvis måste en låntagare ha den inkomst och kreditvärdighet som krävs för att kvalificera sig hos en ny långivare, för att de ska kunna erbjuda ett lån till ett lägre pris.