Låna pengar med Bankid

 21 maj 2024

Genom att låna pengar med Bankid går det att få snabbt besked på lån. Bank-ID används för elektronisk identifiering av företag, banker och myndigheter.

Med e-legitimation kan pappersdokument helt slopas. Det blir ingen väntetid på dokument som ska undertecknas. Tack vare lån med Bank-ID kan pappersdokumentet och alla dess nackdelar helt förpassas till historiens skräpkorg.  ‘

Över 7 miljoner svenska privatkunder har idag tillgång till Bank-ID och kan få ett lån utbetalt utan papper genom att legitimera sig digitalt.

Förenkla låneprogram med digital signatur finns för allt från bostadslån, billån, blancolån och allt däremellan, måste nya tillämpningar för dessa tjänster rullas ut varje månad.

Lån som utfärdas via  Bank-ID eliminerar tidskrävande manuella, pappersbaserade processer.

Manuell undertecknade lån inverkar ofta negativt på kundupplevelsen genom att kräva att de undertecknande parterna är fysiskt närvarande. Det har historiskt inneburit en stor olägenhet för många lånekunder. Tack vare Bank-ID kan personliga kontakter helt undvikas. De ersätts av en digital signatur för alla dokument.

I Sverige är lån via Bank-ID den helt dominerande tekniska lösningen för snabba digitala lån. Bank-ID är fullt kompatibla med all relevant lagstiftning och följer lagen om databehandling av personuppgifter.

Lån med Bank-ID förbättrar kundupplevelsen, minskar den tid det tar att bearbeta lån och kapar kostnader för alla parter. Traditionella underskrifter med papper och penna är ineffektiva, kostar tid och pengar och har en negativ inverkan på företagets klimatpåverkan.

Att säkerställa att hela arbetsflödet kan genomföras elektroniskt löser därför många problem och ger förutom kostnadsbesparingar även konkurrensfördel som möjligheten att enkelt och snabbt slutföra avtal helt automatiskt.

Genom möjligheten att låna pengar med Bank-ID får vi snabbare och billigare lån.

Låna pengar snabbt med Bank-ID

När tid är pengar får man låna pengar snabbare och slipper dessutom alla pappersdokument. När det är bråttom och man behöver låna pengar snabbt är Bank-ID den självklara lösningen.

Bank-ID är en elektronisk legitimation som installeras i mobiltelefonen eller på datorn. Om man inte redan har ett Bank-ID kan man enkelt få det gratis det direkt från sin nuvarande bank.

Bank-ID är en legitimation och är inte knyten till den bank där du fått den. Det är därför inget problem att låna pengar med Bank-ID hos en annan bank eller långivare.  Med ett installerat Bank-ID är det enkelt att låna pengar snabbt.

Bäst för snabblån

Bank-ID är den bästa lösningen för snabblån. För att ett snabblån ska kunna hanteras så fort som möjligt måste kundens identitet kunna fastställas. Genom att använda en elektronisk legitimation som Bank-ID går det sekundsnabbt.

Det går inte att hitta en professionell långivare som beviljar snabblån utan att använda sig av Bank-ID. Den smidiga lösningen med e-legitimation har gjort snabblån med bank id till en populär tjänst för mindre lån.

Låna pengar  utan UC

UC är storbankernas gemensamma bolag för kreditupplysningar. Varje gång en upplysning tas genom UC registreras det.

Många låntagare vill undvika att en ansökan om lån registreras hos UC och väljer därför att låna pengar utan UC . Att få ett lån utan UC och använda Bank-ID som e-legitimation är lätt som en plätt. Det är bara att signera en ansökan elektroniskt.

Det finns många långivare som använder  e-legitimationen Bank-ID för UC fria lån. Ansökan bearbetas helt automatiskt och kreditinformation hämtas från en annan källa än UC.

Låna pengar utan pappersdokument

Digitalt blancolån som beviljas helt utan pappersdokument är den snabbast växande låneformen på nätet. Allt fler konsumenter föredrar lån där allt från skuldebrev till inbetalningsavier och årsbesked hanteras elektroniskt.

En digital online ansökan ger snabbt svar och är ett säkert sätt att få ett lån när det behövs och det går att skicka in och få en låneansökning prövad digitalt när som helst på dygnet.

En annan fördel med automatiska processer är att även går att låna pengar med dålig kreditvärdighet eftersom datorsystemen endast bearbetar siffror och inte väger in subjektiva intryck av kunden.

Blancolån med digital hanteringsprocess eliminerar behovet att skicka pappersdokument fram och tillbaks med den allt långsammare och opålitliga svenska postservicen.

Lån utan papper ökar snabbt och varje år beviljas det nu digitala privatlån för flera miljarder kronor.

Allt fler banker och långivare erbjuder därför online lån för att tillfredsställa konsumenternas efterfrågan på enkla och snabba lån utan pappersdokument och underskrifter.

Eftersom lånen är billigare att hantera kan villkoren bli bättre. Lån utan papper är inte bara enkla att ansöka om, de innebär att svar på lån kan ges direkt på skärmen.

Konsumenter vill ha helt digitala blancolån

Fördelar med att låna pengar med Bankid

Logiskt kan det tyckas att låntagare borde vara mer benägna att lita på bankerna i motsats till nya och mindre kända kreditföretag på nätet. Dock är detta inte fallet. Varför sätter så många svenska konsumenter då sin tillit till online lån? Det finns sju särskilda skäl:

Bekvämare att låna

En av de största faktorerna för att välja ett digitalt lån istället för ett vanligt banklån är bekvämlighet.

Eftersom inga papper behövs skrivas under går det att ansöka hemifrån genom att fylla i ett formulär på kreditgivarens webbplats och snabbt bli godkänd.

Allt samröre med långivaren sker online så du inte behöver inte göra några resor till en bank för att diskutera lånet med en anställd.

Enklare att låna

Banktjänstemän håller hårt i pengarna eftersom de är rädda att fatta felaktiga beslut. Om en kund inte kan betala kan den anställdes kreditbeslut ifrågasättas. En dator ger automatiskt lån till alla kunder som uppfyller vissa i förväg uppsatta villkor.

En digital långivare kan därför ge godkänt på fler låneansökningar och även till kunder som låg kredit poäng och till och med betalningsanmärkningar. Det är en viktig anledning till det stora intresset för onlineutlåning.

Fler lån med Bank-ID

Det finns många webbplatser som erbjuder online lån och svenska konsumenter har aldrig haft en så stor tillgång på låneerbjudanden som idag. Det är ett sant nöje för låntagare att shoppa runt och jämföra räntor och erbjudanden hos olika långivare.

Dygnet runt service

Ibland kan behov av pengar komma plötsligt exempelvis sent på natten när traditionella finansiella institutioner är stängda.

Du behöver inte längre vänta tills bankkontoren öppnar eftersom du kan få en online lån när du behöver det. Och det finns ingen anledning att gå någonstans eftersom en mobiltelefon eller bärbar dator och tillgång till Internet är allt som behövs för att fylla i en låneansökan.

Sparar tid

Att få godkänt på ett lån på nätet är lätt – och det går snabbt. Detta sparar en betydande mängd tid och ansträngning. Ett preliminärt godkännande tar vanligtvis bara några minuter.

Digitala lån utan dokument och papper möjliggör många olika alternativ för låntagaren, sparar tid och pengar och ger både nöjdare kunder och långivare.

När du söker efter ett blancolån, är det alltid fördelaktigt att överväga alla alternativ så att du får det billigaste och bästa lånet som passar din budget.

Nödvändigt för lån för nödsituationer

De flesta människor försöker planera sina utgifter men det finns saker som det är omöjligt att förutse. Ibland behöver vi låna pengar snabbt och kan inte vänta tills en traditionell långivare godkänner en låneansökan.

Ett digitalt nätlån med Bank-ID passar perfekt för finansiella nödlägen eftersom de går att få på mindre än en timme.

En annan viktig punkt är att du inte behöver förklara varför du behöver pengar – det är bara att använda dem till vad som helst.

Billigare och snabbare lån

Det finns många fördelar med att låna pengar med Bank-ID. Här är några av de viktigaste punkterna som gör Bank-ID lån billigare, enklare att hantera och juridiskt giltigt.

Hastighet: Konsumenten behöver inte längre vänta på att banken ska skicka ut lånehandlingar som ska skrivas under och skickas tillbaks.

Kontraktet är redan skrivet, klart och undertecknat av alla berörda parter direkt i datorn, mobilen eller surfplattan.

Lånet blir klart på nolltid så fort det har signerats med hjälp av BankID oavsett hur långt parterna är ifrån varandra geografiskt.

Kostnader: Att skicka pappersdokument via posten och betalar löner till personal för att administrerar tjocka pappershögar med låneansökningar är givetvis mycket dyrare jämfört med att använda digitala signaturer på elektroniska dokument.

Säkerhet: Användning av digitala signaturer och elektroniska dokument minskar riskerna för att lånedokument blir upptäckta i posten och lästa av någon person som man kanske inte vill ska veta om att man skickat in en låneansökan.

Äkthet: Ett elektroniskt dokument som signerats med en digital signatur är vid en tvist lika bra eller bättre än ett undertecknat pappersdokument (vars signatur enkelt kan förfalskas).

Spårning: Ett digitalt signerat dokument kan lätt spåras.

Oavvislighet: Genom godkännande av ett elektroniskt dokument med BankID har långivaren godkänt lånet och kan inte senare ändra sig.

Förebygger bedrägeri: Ingen annan kan skapa din digitala signatur eller skicka ett elektroniskt dokument och oriktigt påstå att det var undertecknat av dig.

Tidsstämpel: Genom tidsstämpel av den digitala signaturen är det lätt att bevisa när dokumentet undertecknades.

E-legitimation förenklar låneprocessen

Banker och andra långivare gör stora investeringar för automatisering av sina processer för att förenkla låneansökningar och minimera den tids- och kostnadskrävande granskningen och förvaltningen av skriftliga dokument.

Så fungerar digital dokumentation

Det viktigaste kravet i förvaltningen av digital dokumentation är dess likvärdighet, från ett rättsligt perspektiv till pappersdokument. En digital underskrift måste för att kunna godkännas uppfylla krav på validering.

Låna pengar med digital signering

De främsta fördelarna med införandet av digitala signeringsprocesser är kostnadsminskningar, fullständig automatisering av dokumentation, inklusive auktorisering och valideringsfaser.

BankID är en digital signatur som ersätter hanteringen av exempelvis skriftliga lånekontrakt som både är långsamma och dyra, med en helt digital, som är både snabbare och billigare.

Den digitala signaturen är en teknik som garanterar att äkthet och integritet av meddelanden och dokument som utbyts och lagras på digitala media, med samma krav på säkerhet som traditionella handskrivna dokument och signaturer.

I huvudsak ska den digitala signaturen för ett elektroniskt dokument uppfylla följande krav:

• Att mottagaren kan verifiera identiteten på avsändaren (äkthet).
• Att avsändaren inte kan förneka att han undertecknade ett dokument (oavvislighet);
• Att mottagaren inte kan skapa eller ändra ett dokument undertecknat av någon annan (integritet).

Digitala signaturer kan därmed skapa alternativa godkännandeprocesser som ersätter de pappersbaserade (dyra och långsamma), med ett digitalt system (snabbare, billigare och effektivare). Detta ger ett antal fördelar för långivaren:

• Förbättrad operativ effektivitet, snabbare hantering och eliminering av kostnader.
• Riskreducering, försäkran om överensstämmelse, datakvalitet och långsiktig lagring av dokument.
• Ökad konkurrenskraft och bättre service till kunderna.

Användning av digitala signaturer kan tillförlitligt automatisera underskrifter vilket möjliggör eliminering av pappersarbete, minskade kostnaderna och förbättrad överblick och effektivitet av lånehanteringen.

Digital underskrift av lån juridiskt bindande

Avancerade elektroniska signaturer som Bank-ID är juridiskt giltiga i handlingar som kreditavtal vilka kräver en hög säkerhetsnivå för användarverifiering.

Avancerad elektroniska signaturlösningar erbjuder certifikatbaserad digitala signaturer som är rättsligt bindande, eftersom de skyddar dokumentets integritet och säkerställer äktheten hos undertecknaren.

Detta garanterar i sin tur att hela arbetsflödet kan digitaliseras med alla de fördelar det innebär. Det mest uppenbara är besparingar på personalkostnader men även minskningar i användningen av papper, bläckpatroner och portokostnader.

Det finns inte längre något behov att skriva ut dokument, få dem signerade, och sedan arkivera pappersmaterial. Den mest betydande nyttan, är dock tidsbesparingen.

Med en manuell signaturprocess tar det dagar, ibland veckor, att sammanställa all information och alla signaturer i den dokumentation som krävs, för att inte nämna behovet av att skicka dokument fram och tillbaka via fax eller post.

Elektronisk signatur

Med en avancerad elektronisk signaturlösning, kan denna tidsram reduceras till en fråga om minuter, eftersom dessa lösningar kan integreras i en automatiserad digital plattform som effektivt hanterar dokumentarbetsflödet.

På en webbplats får långivaren tillgång till ett formulär som bildar underlag för dokument som sedan signeras digitalt.

Efter att har autentiserat sin digitala signatur kan undertecknaren komma åt dokumenten var de än är i världen, utan att behöva vara fysiskt närvarande på en bank vilket tar bort flaskhalsar och förseningar och förbättrar effektiviteten i hela processen.

Detta säkerställer också att problem med att ha flera dokumentversioner elimineras, optimerar lagring och arkivering samtidigt som det ger en fullständig verifieringskedja och förbättrar insynen i processen.

För lånekunder är detta en sensationell lösning, som en gång för alla tar bort krångel och frustration med finansiella produkter som hittills varit tidskrävande, obekväma och integritetskränkande.

Med hjälp av digitala signaturer kan de kreditmarknadsföretag som är först att implementera dem fullt ut få en betydlig konkurrensfördel.

Fördelarna är betydande och incitamenten för att använda elektroniska signaturer är starkt vilket syns på den snabba spridningen av sådana lösningar i Sverige, Europa och resten av världen.

Den svenska lagstiftningen ger fullt stöd för användning av digitala signaturer och finansiella institutioner i alla storlekar, från storbankerna till snabblåneföretag använder idag säkra digitala signaturer för att erbjuda sina kunder enklare och snabbare lån utan pappersdokument.

Nackdelar med digitala signaturer

Precis som alla andra elektroniska produkter har digitala signaturer vissa nackdelar. Dessa inkluderar;

Giltighetstid: Ett visst system för digitala signaturer har en begränsad giltighetstid och precis som alla andra tekniska produkter, är starkt det beroende av den teknik som det bygger på. I en period av snabba tekniska framsteg har många av dessa system en kort hållbarhet.

Certifikat: För att effektivt använda digitala signaturer måste mottagaren använda digitala certifikat från betrodda certifikatutfärdare.

Programvara: För att använda digitala certifikat för att ta ett lån måste BankIDs programvara installeras på dator, mobil eller surfplatta.

Kompatibilitet: Det finns många olika digitala signaturstandarder och de flesta av dem är oförenliga med varandra vilket komplicerar utbyte av digitalt signerade dokument. För att kunna låna med e-legitimation krävs att låntagare och långivande bank använder exakt samma typ av e-legitimation.

Mer information

BankID e-legitimation

Mobilt Bank-ID så funkar det

Fil.Kand Nationalekonomi, MSc Economics