Lån med BankID – e-legitimation ger svar direkt

Claes BengtssonSignera ett lån med Bank id?

Det går snabbare och det behövs inga papper!

Här är några bra lån:

Lån med bankid

Bank Norwegian BANKNORWEGIAN: Låna 5000 – 400 000 kronor

Erbjudande på lån direkt. Hela ansökningsprocessen kan fullföras på internet med BankID.

Frogtail FROGTAIL: Ansvarsfull kreditgivning

Hela processen sker tryggt och smidigt över internet, inga papper behöver skrivas under ✓ Betalningsanmärkning kan godkännas ✓ Låna från 5000 kronor till 30 000 kronor

Goodcash GOODCASH: Lån utan säkerhet upp till 30 000kr

Om du signerar din ansökan med BankID så behöver du inte skriva under eller skicka in några papper. ✓ Låna från 5000 kronor till 30 000 kronor ✓ Betalningsanmärkning och utmätningsförsök inget hinder.

Lån med Bankid

Lån med BankID är ett sätt att låna pengar med en e-legitimation som används för elektronisk identifiering av företag, banker och myndigheter.

Genom att signera ett lån med en e-legitimation som BankID går det att fylla i en lånebeksed direkt på skärmen och lånet kan sedan godkännas helt digitalt.

Pengarna betalas ut utan att långivaren behöver invänta att en underskriven lånehandling efter långsam postgång ska granskas manuellt av en lånehandläggare.

Över 7 miljoner svenska privatkunder har idag tillgång till BankID och kan få ett lån utbetalt utan papper genom att legitimera sig digitalt.

Hur skaffar jag BankID?

Om du inte redan har ett BankID kan enkelt få det direkt från sin nuvarande bank.

Kan lån med BankID sökas hos alla banker?

BankID är en legitimation och är inte knyten till den bank där du fått den. Det går utmärkt att använda sig av e-legitimation hos Försäkringskassan, CSN och olika långivare oavsett vem som har utfärdat den.

E-legitimation förenklar låneprocessen

Banker och andra långivare gör stora investeringar för automatisering av sina processer för att förenkla låneansökningar och minimera den tids- och kostnadskrävande granskningen och förvaltningen av skriftliga dokument.

Så fungerar digital dokumentation

Det viktigaste kravet i förvaltningen av digital dokumentation är dess likvärdighet, från ett rättsligt perspektiv till pappersdokument. En digital underskrift måste för att kunna godkännas uppfylla krav på validering.

Fördelar med digital signering

De främsta fördelarna med införandet av digitala signeringsprocesser är kostnadsminskningar, fullständig automatisering av dokumentation, inklusive auktorisering och valideringsfaser.

BankID är en digital signatur som ersätter hanteringen av exempelvis skriftliga lånekontrakt som både är långsamma och dyra, med en helt digital, som är både snabbare och billigare.

Den digitala signaturen är en teknik som garanterar att äkthet och integritet av meddelanden och dokument som utbyts och lagras på digitala media, med samma krav på säkerhet som traditionella handskrivna dokument och signaturer.

I huvudsak ska den digitala signaturen för ett elektroniskt dokument uppfylla följande krav:

• Att mottagaren kan verifiera identiteten på avsändaren (äkthet).
• Att avsändaren inte kan förneka att han undertecknade ett dokument (oavvislighet);
• Att mottagaren inte kan skapa eller ändra ett dokument undertecknat av någon annan (integritet).

Digitala signaturer kan därmed skapa alternativa godkännandeprocesser som ersätter de pappersbaserade (dyra och långsamma), med ett digitalt system (snabbare, billigare och effektivare). Detta ger ett antal fördelar för långivaren:

• Förbättrad operativ effektivitet, snabbare hantering och eliminering av kostnader.
• Riskreducering, försäkran om överensstämmelse, datakvalitet och långsiktig lagring av dokument.
• Ökad konkurrenskraft och bättre service till kunderna.

Användning av digitala signaturer kan tillförlitligt automatisera underskrifter vilket möjliggör eliminering av pappersarbete, minskade kostnaderna och förbättrad överblick och effektivitet av lånehanteringen.

Fördelar med bankid lån

Digitala signaturer eliminerar pappershögarHastighet: Konsumenten behöver inte längre vänta på att banken ska skicka ut lånehandlingar som ska skrivas under och skickas tillbaks.

Kontraktet är redan skrivet, klart och undertecknat av alla berörda parter direkt i datorn, mobilen eller surfplattan.

Lånet blir klart på nolltid så fort det har signerats med hjälp av BankID oavsett hur långt parterna är ifrån varandra geografiskt.

Kostnader: Att skicka pappersdokument via posten och betalar löner till personal för att administrerar tjocka pappershögar med låneansökningar är givetvis mycket dyrare jämfört med att använda digitala signaturer på elektroniska dokument.

Säkerhet: Användning av digitala signaturer och elektroniska dokument minskar riskerna för att lånedokument blir upptäckta i posten och lästa av någon person som man kanske inte vill ska veta om att man skickat in en låneansökan.

Äkthet: Ett elektroniskt dokument som signerats med en digital signatur är vid en tvist lika bra eller bättre än ett undertecknat pappersdokument (vars signatur enkelt kan förfalskas).

Spårning: Ett digitalt signerat dokument kan lätt spåras.

Oavvislighet: Genom godkännande av ett elektroniskt dokument med BankID har långivaren godkänt lånet och kan inte senare ändra sig.

Förebygger bedrägeri: Ingen annan kan skapa din digitala signatur eller skicka ett elektroniskt dokument och oriktigt påstå att det var undertecknat av dig.

Tidsstämpel: Genom tidsstämpel av den digitala signaturen är det lätt att bevisa när dokumentet undertecknades.

Nackdelar med digitala signaturer

Precis som alla andra elektroniska produkter har digitala signaturer vissa nackdelar. Dessa inkluderar;

Giltighetstid: Ett visst system för digitala signaturer har en begränsad giltighetstid och precis som alla andra tekniska produkter, är starkt det beroende av den teknik som det bygger på. I en period av snabba tekniska framsteg har många av dessa system en kort hållbarhet.

Certifikat: För att effektivt använda digitala signaturer måste mottagaren använda digitala certifikat från betrodda certifikatutfärdare.

Programvara: För att använda digitala certifikat för att ta ett lån måste BankIDs programvara installeras på dator, mobil eller surfplatta.

Kompatibilitet: Det finns många olika digitala signaturstandarder och de flesta av dem är oförenliga med varandra vilket komplicerar utbyte av digitalt signerade dokument. För att kunna låna med e-legitimation krävs att låntagare och långivande bank använder exakt samma typ av e-legitimation.

Lån med bankid utan UC

Lån med bankid utan UC

Långivning på Internet har inneburit en revolution för vanliga konsumenter.

Det har blivit enklare att låna och att hitta ett bra lån eftersom det finns fler långivare än någonsin förr att välja mellan.

Många lån går att söka utan UC.

Med hjälp av en e-legitimation som BankID går det dessutom att ingå juridiskt bindande låneavtal helt digitalt utan att skriva på eller skicka in några dokument.

Att få ett lån med bankid och e-legitimation är lätt som en plätt. Det är bara att signera en ansökan elektroniskt.

Ansökan bearbetas helt automatiskt och ofta går det till och med att få svar direkt på skärmen med utbetalning direkt till bankkontot.

Mer information

BankID e-legitimation