Låna pengar till en investering

 21 maj 2024

Låna pengar för att investera, går det?

– Självklart.

Med rätt investeringsstrategi kan det vara en utmärkt idé.

Att låna till en investering är inte så självklart för alla som det borde vara. Att däremot ta ett lån för att finansiera ett bilköp är för de flesta en självklarhet.

Det upplevs som ett riskfritt lån trots att vi vet att värdet på en ny bil sjunker som en sten så fort den rullat ut från bilhallen.

Värdet av den nya bilen är efter några år i bästa fall hälften och under tiden vi äger den är förväntningen att vi enbart kommer att ha utgifter i form av räntor på lånet, skatter, avgifter och oförutsedda reparationer.

Med undantag för bostadslån förknippar de flesta svenskar blancolån med utgifter och förluster.

Kanske är det därför många är skeptiska och upplever det som riskfyllt och till och med suspekt att att låna pengar till en investering även om förväntningen här är att lånet kommer att generera regelbundna inkomster och vinster.

Bli rik med investeringslån

I stort sett alla framgångsrika förmögna människor har blivit rika med hjälp av andra människors pengar. De har lånat pengar för att göra affärer och investeringar.

Faktum är att det snabbaste och för många enda sättet att bli rik är att låna pengar till en investering.

Så funkar blancolån för investeringar

Exempel

 1. Låna 200 000 kronor genom ett blancolån utan säkerhet
 2. Sätt in pengarna på ett konto hos Avanza eller Nordnet
 3. Köp aktiefonder och belåna dem (exempelvis med 50 %)

Detta skapar ett innehav av aktiefonder värt 400 000 kronor.

Risken är givetvis att värdet på aktiefonden halveras. Då går allt förlorat och kvar är bara ett lån på 200 000 kronor. Välj därför en aktiefond med passande risk/vinstpotential.

Under tiden investeringen pågår betalas ränta på lånet. 30 % av räntekostnaden fås tillbaks på skatten varje år medan vinstskatt endast betalas när fonden har sålts.

Ökad avkastning med lån

Blancolån för investeringar

Ett bra lån som används för att köpa aktiefonder, aktier eller andra placeringar kan vara ett effektivt sätt att öka den potentiella avkastningen.

Lånebaserade investeringar innebär givetvis en större risk än att finansiera en investering helt med egna pengar.

Att investera med lånade pengar kallas också för att investera med hävstång. Så länge investeringarna ökar i en takt som är högre än lånekostnaderna går det att tjäna pengar.

Om investeringen förlorar i värde måste lånet fortfarande betalas tillbaka plus ränta. Att enbart förlita sig på att avkastningen på investeringen (eg. aktieutdelningar) ska täcka lånekostnaderna är en strategi som snabbt faller samman om aktieutdelningen sänks eller uteblir helt.

Att låna pengar för en investering kan vara en effektiv strategi, men det är långt ifrån en metod som passar för alla.

Förväntningen på en investering är dock alltid positiv och till skillnad från ett billån eller lån till köp av kapitalvaror är det ett undantag om det långsiktiga utfallet resulterar i en förlust.

Ingen bilägare sörjer en värdeminskning, även den som investerar bör vara mentalt förberedd på att oförutsedda händelser alltid kan inträffa.

Låna för att investera i aktier?

Låna för att investera i aktier

De största börsnoterade svenska företagen går att belåna med 70 % (en aktiefond kan belånas högre). Det innebär att det med hjälp av ett blankolån på 200 000 kronor går att köpa aktier med belåning hos en aktiemäklare för över 600 000 kronor.

Priset på aktier rör sig upp och ner och du riskerar förluster om de faller i värde. Om värdet på dina aktier faller måste mer pengar skjutas till eller så sker en tvångsförsäljning.

Hur hanterar jag riskerna med hävstångslån?

Det finns några strategier som kan hjälpa dig att hantera riskerna i samband med hävstångslån för aktieköp:

 • Ange en lånegräns som du klarar av och håll fast vid den.
 • Se till att ha pengar kvar på lönen för att betala räntor och eventuella amorteringar på lånet.
 • Kontrollera din belåningsgrad regelbundet, eftersom värdet av dina investeringar kan förändras snabbt
 • Se till att ha pengar i reserv för att sätta in om värdet faller och det finns risk för en tvångsförsäljning.

Vilka är fördelarna och riskerna med att belåna aktier?

Fördelar

 • Du kan bygga en större aktieportfölj än om du bara använder ditt eget sparande.
 • Du kan öka storleken på din investering utan att behöva sätta in extra pengar.
 • Bättre rikshantering genom möjligheten att diversifiera sparande och aktieportfölj. Till exempel, om din aktieportfölj är överviktig i en viss sektor och du inte vill sälja aktierna, kan du istället belåna dem och investera i företag i andra sektorer.

Risker

 • Lån för aktieinvesteringar kan hjälpa till att påskynda tillväxten av din portfölj, men kan också orsaka förluster om kursutvecklingen rör sig åt fel håll. Det finns en risk att förlora mer än det investerade kapitalet.
 • Dagens låga räntor kan gå upp, vilket kan resultera i ökade kostnader och lägre vinster.
 • Belåningsgrader kan ändras på grund av oroliga marknader och efter långivarens godtycke.

Börsfall och enskilda företagshändelser kan orsaka stora rörelser i en aktie. Detta kan leda till krav på att sätta in mer pengar med kort varsel.

Om detta inte uppfylls har långivaren rätt att sälja aktierna vilket kan resultera i förluster och kvarstående skulder som fortfarande måste återbetalas.

Låna pengar till investering i företag

Låna pengar till investering i företagOm du vill ta ett företagslån för investering i verksamheten måste du göra en kassaflödesanalys.

Det är en sammanställning av alla pengar som kommer in till företagets konto och som genereras från försäljning av företagets varor och/eller tjänster.

Om företaget inte redan går med vinst kan den användas för att göra en bedömning om när ditt företag kommer att göra vinst.

Kassaflödesanalysen är det viktigaste underlaget vid ansökan om ett företagslån.

Att låna pengar till en investeringar är ett av de vanligaste finansieringskällorna för små företag, men att få ett lån är inte alltid lätt.

Innan du kontaktar en långivare som du hittat här på Långuide.se och skickar in en ansökan om ett lån gäller det att förstå de faktorer som banken eller kreditgivaren använder för att bedöma en ansökan.

Skuldfinansiering innebär att låna pengar till en investering genom återbetalning under en viss tidsperiod med ränta.

Skuldfinansiering kan vara kortsiktig, med full återbetalning på mindre än ett år, eller långsiktigt, med återbetalning under längre tid än ett år.

Långivaren få inte en ägarandel i verksamheten och avtalet är normalt begränsat till att återbetala lånet med ränta. Större lån har ofta säkerheter i inventarier eller andra tillgångar i företaget.

Dessutom kräver många långivare att ägaren går i personlig borgen för lånet. Detta säkerställer att låntagaren har ett tillräckligt starkt personliga intresse för att göra sitt yttersta för att lånet betalas tillbaks.

Lån kan man få från många olika källor, inklusive banker, kommersiella finansbolag specialiserade på företagslån och statligt riskkapital genom exempelvis Almi företagspartner.

Statliga och lokala myndigheter har många program som uppmuntrar tillväxten av små och medelstora företag. Familjemedlemmar, vänner och före detta medarbetare är också potentiella källor, särskilt när kapitalkraven är mindre.

Banker har traditionellt varit den huvudsakliga källan för småföretagslån. Deras låneprodukter inkluderar kortfristiga lån, säsongsbetonade krediter och olika leasingavtal för finansiering av maskiner och utrustning.

Banker har i allmänhet varit ovilliga att erbjuda småföretag att låna pengar till en investering genom långsiktiga lån men idag finns det många andra aktörer på kreditmarknaden   som är helt specialiserade på lån till mindre företag.

Nyttiga länkar

Almi företagslån

Låna för att investera i aktier och fonder? /h2>

Frågor och svar

Varför ska man låna pengar till att investera?

Den utan tvekan den största anledningen till att låna pengar för att investera är att öka din investeringsavkastning. De flesta investeringar går inte att genomföra utan lånade pengar.

Lägre inkomstskatter på investeringsavkastning

En av anledningarna till att hävstångsinvesteringar är så gynnsamma är att både dina kapitalvinster och utdelningar från de värdepapper du köper kommer har en lägre skatt (30%) än vad många betalar i marginalskatt.

Förluster på investeringar sänker skatten

Även om det är obehagligt att tänka på att en investering går dåligt, kan det vara tryggt att veta att du kan dra av kapitalförluster för att sänka din inkomstskatt.

När är det vettigt att låna för att investera?

När den förväntade avkastningen på investeringen är högre än räntan på lånet justerat för investeringens risk.

Kan jag låna pengar för att investera?

Att låna för att köpa investeringar kan vara ett effektivt sätt att öka din potentiella avkastning. Detta kallas att använda hävstång. Så länge din investering ökar till en ränta som är högre än dina lånekostnader kan du tjäna pengar.

Var kan jag låna till en investering?

På långuide.se hittar du många långivare som lånar ut pengar utan synpunkt på vad pengarna ska användas till.

När är det en bra idé att låna till en investering?

Du vill dra nytta av en kortsiktig möjlighet som inte kan vänta på att du först sparar pengar för investeringen.

Fil.Kand Nationalekonomi, MSc Economics