Högkostnadskredit

21 maj 2024

Högkostnadskredit

Högkostnadskredit är ett begrepp som måste användas för minilån med särskilt hög ränta. Benämningen hittas tillsammans med ett antal bestämmelser i konsumentkreditlagen. Syftet med reglerna är bland annat att tydliggöra för konsumenter när en låneprodukt är extra dyr.

Definition högkostnadskredit

Högkostnadskrediter är snabblån med en årsränta som är mer än 30 procentenheter högre än referensräntan och som inte avser kreditköp eller är en bostadskredit. Det innebär i praktiken en effektiv ränta på minst 30 procentenheter.

Just nu är referensräntan 2,5% (2023-01-01)

Högkostnadskredit regler

Om en kredit är en högkostnadskredit gäller bland annat följande:

 • Räntan får inte överstiga referensräntan med mer än 40 %.
 • Annonser ska märkas med en särskild varningstriangel
 • Inga förseningsavgifter får inte tas ut
 • Maximalkostnad för lånet inklusive avgifter får vara max 100 %.
 • Krediten får förlängas en gång + en förlängningsavgift.
 • Annonser för högkostnadskrediter måste märkas med varningstriangel.
 • Dröjsmålsräntan får vara högst 40 procent

Marknadsföring högkostnadskredit

Reklam för högkostnadskrediter måste innehålla tydlig information om kostnaden och en varningstriangel. Genom en tydlig upplysning en upplysning vid marknadsföring av högkostnadskrediter ökar konsumentens medvetenhet om risker med skuldsättning och ger honom eller henne möjligheter att se över sin ekonomi och sitt lånebehov.

En tydlig upplysning bidrar till en större eftertänksamhet innan konsumenten ansöker om ett lån och leder till att färre konsumenter ansöker om dyra lån.

Syftet med reglerna är att företag ska ta större hänsyn till de allmänna riskerna med konsumentkrediter och marknadsföra dem med måttfullhet, så att de inte lockar konsumenter till ogenomtänkta beslut

Varningstriangel högkostnadskredit

Marknadsföringen av högkostnadskrediter måste innehålla en röd varningstriangel motsvarande tre textrader samt rubriken “Det här är en högkostnadskredit” i fetstil och följande text;

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Inga extra avgifter på högkostnadskredit

En konsument som är i dröjsmål med betalning av en högkostnadskredit ska inte betala någon annan form av ersättning med anledning av dröjsmålet än dröjsmålsränta.

Kostnadstak

Möjligheten att ta ut höga räntor för kreditprodukter innebär också stora vinster. De stora vinsterna på högkostnadskrediter kan användas för att kompensera för kreditförluster. I Sverige har vi ett mycket effektivt indrivningssystem med tvångsåtgärder som kan vidtas mot låntagare via kronofogden. Rätten att ta ut dröjsmålsränta är en förutsättning för en hög betalningsmoral och en fungerande ekonomi.

Det innebär att risken för kreditgivare inte blir lika stora risker även när de lånar ut till konsumenter med svag kreditvärdighet. Även fordringar som inte betalas kan tack vare dröjsmålsräntan med tiden ge god avkastning.

Eftersom dröjsmålsränta kan löpa under i princip obegränsad tid blev det enligt lagstiftaren nödvändigt att sätta ett ränte- och ett kostnadstak för att tvinga kreditgivarna att ta större hänsyn till risken för att konsumenten hamnar i betalningssvårigheter.

Ett lagstadgat kostnadstak sätter en gräns för hur dyr ett mikrolån i kategorin högkostnadskredit får vara. Konsumenten ska inte kunna bli tvingad att betala mer än det ursprungliga lånebeloppet i kostnader. Till kostnader räknas kreditkostnader, det vill säga räntor och avgifter, dröjsmålsränta samt eventuella inkassokostnader.

Räntetak

Räntetaket innebär att kreditgivaren inte får ta ut högre ränta eller dröjsmålsränta för krediten än referensräntan plus 40 procentenheter.

Med det räntetak som regeringen införde stoppades kreditgivarnas möjligheter att lägga på låntagaren avgifter och räntor som med ränta på ränta effekten snabbt kan bli orimligt stora. Bestämmelsen om räntetak är avsedda att ge rimligare villkor på marknaden för högkostnadskrediter.

Jämför högkostnadskrediter

Om du erbjuds eller funderar på att ansöka om en högkostnadskredit, jämför och överväga alternativen, eftersom dessa lån kan vara mycket dyra och riskabla för låntagare som använder dem.

Högkostnadskrediter har en hög ränta och är dyrare att låna än konventionella lån från en bank eller

Högkostnadskredit med betalningsanmärkning

Ibland finns ingen annan utväg och för att få låna med betalningsanmärkning kan högkostnadskredit vara enda utvägen. När du godkänner dessa villkor ingår du ett så kallat kreditavtal. Det finns vissa saker att leta efter i kreditavtalet.

En långivare kan aldrig tvinga en kund att betala avgifter som inte anges i kreditavtalet och särskilt för högkostnadskrediten är det noga reglerat i lag vilka avgifter som kan debiteras.

Högkostnadskreditprodukter är smslån och krediter som har höga räntor och som kan vara betungande för ekonomiskt utsatta konsumenter.

I lagar för bankverksamhet finns det flera regler och begränsningar kring avgifter och räntor för den som vill erbjuda högkostnadskreditprodukter som lån och kreditlinjer.

Lånet kan bara förlängas en gång

Efter att det uppmärksammats att en del konsumenter väljer att förlänga krediter istället för att betala tillbaks dem infördes en begränsning där högkostnadskrediter endast kan förlängas en gång. Förlängning av lån för konsumenter med svag återbetalningsförmåga innebär att kostnaderna för försämrar den privatekonomiska situationen utan att leda till skuldfrihet. Erbjudande om att få skjuta lånet framför sig är särskilt lockande för individer med svag hushållsekonomi och många gånger vill eller kan inte konsumenten ta till sig den verkliga kostnaden för förlängningar.

Högkostnadskrediter får därför endast förlängas vid ett tillfälle.

Högkostnadskredit med dålig kreditvärdighet

För lån med lägst kreditvärdighet kan en högkostnadskreditprodukt vara det enda alternativet. Banker som använder vanliga kreditupplysningar som underlag för kreditgivning ger automatiskt avslag för kunder med för låg kreditscore.

Högkostnadskreditsavtal

Följande information måste anges i ett högkostnadskreditsavtal;

 • Lånets kapitalbelopp
 • Lånets löptid
 • Effektiva räntan
 • Årlig ränta
 • Övriga kostnader
 • Den totala kreditkostnaden
 • Låntagarens ångerrätt

Högkostnadskredit med dåligt kreditbetyg

Ett dåligt kreditbetyg kan påverka dig på flera sätt, varav några kanske du inte har förväntat dig.

Om du har en dålig kreditpoäng kan det vara svårt att bli godkänd för ett lån eller kreditkort. Om du blir godkänd kan du dock i allmänhet förvänta dig att betala mycket högre räntor än om du skulle ha en högre kreditpoäng.

Högkostnadskredit utan UC

Det finns ingen bestämmelse att just bankernas kreditupplysningsföretag Upplysningscentralen (UC) måste användas för att göra kreditbedömningar av kunder som ansöker om högkostnadskrediter. Det går därför bra att låna utan att det tas någon UC från företag som anlitar andra källor för kreditunderlag.

Frågor och svar

Vad är en högkostnadskredit?

Lån med en en årlig ränta som överstiger referensräntan med 30 %.

Går det att säga upp en högkostnadskredit?

Ja, en låntagare kan säga upp ett högkostnadskreditavtal efter att avtalet ingåtts. Eller när som helst om låntagaren inte meddelades av långivaren om sin rätt att avbryta om långivaren lämnade ut korrekt information till låntagaren.

Går det att betala en högkostnadskredit i förskott?

Ja, en låntagare kan förskottsbetala sina lån i sin helhet eller göra delbetalningar utan att debiteras en straffavgift.

Vilka är kostnaderna för högkostnadskrediter?

Högkostnadskreditgivare är förbjudna att ta ut en avgift, avgift, straffavgift eller annat belopp när en låntagare gör en förskottsbetalning av ett lån helt eller delvis enligt ett högkostnadskreditavtal.

Vad är maxkostnaden?

En högkostnadskredit får maximalt kosta lika mycket i ränta som det ursprungliga lånebeloppet.

Vad är räntetak för högkostnadskredit?

Enligt lag får den högsta räntan vara högst 40 procentenheter över referensräntan.

Finns det högkostnadskredit utan UC?

Ja, långivare behöver inte använda UC för att bevilja ett lån.

Kan lånet förlängas?

Den här typen av lån kan bara förlängas en gång.

Fil.Kand Nationalekonomi, MSc Economics