Ordlista – lån och krediter

Amortering

Amortering eller amorteringstid är den tidsperiod under vilket ett lån skall återbetalas. Vanligen 2-12 år.

Betalningsanmärkning

Beslut av kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande för obetald skuld. Upplysningar från registret hämtas in av bl.a kreditupplysningsföretag. En betalningsanmärkning kvarstår för privatpersoner i tre år.

Blancolån

Lån utan säkerhet

Borgensman

En person som ”borgar” alltså garanterat betalningen för ett lån. Borgensmannen tar på sig skyldigheten att kliva in i låntagarens ställe om denne inte kan betala sitt lån. Om man på grund av låg inkomst eller andra orsaker har svårt att få ett lån själv kan banken vilja ha en borgensman för att bevilja lånet.

Borgenär

Den som har lånat ut pengar och därmed kan kräva återbetalning av en låntagare.

Effektiv ränta

Den verkliga kostnaden för ett lån inklusive ränta och alla avgifter uttryckt som en årlig ränta. Långivare måste enligt konsumentkreditlagen informera låntagare om den effektiva räntan.

Kredithistorik

Tidigare lån samt hur mycket av beviljade krediter som utnyttjas.

Kreditinstitut

Verksamhet med syfte att erbjuda lån av pengar för konsumentkrediter krävs tillstånd från Finansinspektionen.

Kredit

Är det samma som lån.

SMS Lån

Kort kredit (vanligen 30 dagar) till en fast avgift.

Snabblån

Se SMS Lån

Ränta

Det pris som betalas för att låna eller låna ut ett bestämt belopp uttryckt vanligen som en årlig kostnad. De faktorer som avgör hur högt priset (räntan) blir är bl.a. kreditrisk och inflationsförväntningar.

Reporänta

Den ränta som bankerna betalar för att låna pengar av Riksbanken, reporäntan bestämmer i sin tur räntenivån på bankernas utlåning till allmänheten.

Marknadsränta

Den ränta som blir följden av de affärer i växlar och obligationer som sker på den öppna marknaden. Räntan på bostadslån avgörs av bankens kostnad för att låna pengar på marknaden vilket i sin tur är beroende av Riksbankens reporänta (för rörliga lån) och marknadens inflationsförväntningar (för lån med längre bindningstid).

Nischbank

Mindre aktör med ett begränsat urval av banktjänster. En nischbank har vanligen inget eller begränsat kontorsnät.

Fler ordförklaringar finns i Riksbankens stora ordlista